Skúli Guðmundsson: ræður


Ræður

Togarakaup ríkisins

lagafrumvarp

Vegalagabreyting

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Togarakaup ríkisins

lagafrumvarp

Vátryggingarfélög fyrir vélbáta

lagafrumvarp

Þjóðjarðasala og kirkjujarða

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Skólakerfi og fræðsluskylda

lagafrumvarp

Vitagjald

lagafrumvarp

Fjárlög 1946

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tekjuskattsviðauki 1945

lagafrumvarp

Nýbyggingarráð

lagafrumvarp

Stofnlánadeild sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Nýbyggingarráð

lagafrumvarp

Virkjun Sogsins

lagafrumvarp

Fræðsla barna

lagafrumvarp

Gagnfræðanám

lagafrumvarp

Tunnusmíði

lagafrumvarp

Rafveita Norðurlands

þingsályktunartillaga

Ríkisreikningurinn 1942

lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Verðlag landbúnaðarvara

fyrirspurn

Gistihúsbygging í Reykjavík

lagafrumvarp

Fiskirannsóknir og fiskirækt í Hamarsfirði

þingsályktunartillaga

Útflutningur á afurðum bátaútvegsins

lagafrumvarp

Landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Dýrtíðarvísitala

lagafrumvarp

Landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum

lagafrumvarp

Vegalagabreyting

lagafrumvarp

Nýbyggingar í Höfðakaupstað

lagafrumvarp

Íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Hafnargerðir og lendingarbætur

lagafrumvarp

Virkjun Sogsins

lagafrumvarp

Tunnusmíði

lagafrumvarp

Skipakaup ríkisins

lagafrumvarp

Landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum

lagafrumvarp

Útflutningur á afurðum bátaútvegsins

lagafrumvarp

Áhrif kjötverðs á framfærsluvísitölu

lagafrumvarp

Skipakaup ríkisins

lagafrumvarp

Útflutningur á afurðum bátaútvegsins

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum o. fl.

umræður utan dagskrár

Áhrif kjötverðs á framfærsluvísitölu

lagafrumvarp

Íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum

lagafrumvarp

Útflutningur á afurðum bátaútvegsins

lagafrumvarp

Fyrningarafskriftir

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Endurgreiðsla á verðtolli

þingsályktunartillaga

Kaup á skipinu Pétursey

þingsályktunartillaga

Gagnfræðanám

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Þjórsárbrúin

þingsályktunartillaga

Togarakaup bæjar- og hreppsfélaga

þingsályktunartillaga

Gagnfræðanám

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur o.fl.

lagafrumvarp

Þorpsmyndun á Egilsstöðum

þingsályktunartillaga

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Ríkisborgararéttur

lagafrumvarp