Skúli Guðmundsson: ræður


Ræður

Ríkisreikningurinn 1963

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Iðnrekstur í kauptúnum og kaupstöðum

fyrirspurn

Áburðarverksmiðja

fyrirspurn

Stýrimannaskóli í Vestmannaeyjum

lagafrumvarp

Fjárlög 1965

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1963

lagafrumvarp

Fjárlög 1965

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1963

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1963

lagafrumvarp

Launaskattur

lagafrumvarp

Raforkumál

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna

lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 1965--68

þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Dráttarbraut á Siglufirði

þingsályktunartillaga

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Félagsheimilasjóður

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Lántaka til vegaframkvæmda

lagafrumvarp

Landsvirkjun

lagafrumvarp

Verðjöfnun á olíu og bensíni

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp