Skúli Guðmundsson: ræður


Ræður

Umferðarlög

lagafrumvarp

Raforkuveitur

lagafrumvarp

Verðlagning landbúnaðarvara

lagafrumvarp

Fjárlög 1966

lagafrumvarp

Fuglaveiðar og fuglafriðun

lagafrumvarp

Verðlagning landbúnaðarvara

lagafrumvarp

Framkvæmd vegáætlunar 1965

skýrsla ráðherra

Fjárlög 1966

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríksisins

lagafrumvarp

Fjárhagur rafmagnsveitna ríkisins

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

lagafrumvarp

Lýsishersluverksmiðju

fyrirspurn

Félagsheimilasjóður

fyrirspurn

Tollskrá o.fl.

(tollfrjáls innflutningur farmanna og ferðamanna)
lagafrumvarp

Iðnfræðsla

lagafrumvarp

Raforkuframkvæmdir á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Hægri handar umferð

lagafrumvarp

Skógrækt

lagafrumvarp

Verðtrygging fjárskuldbindinga

lagafrumvarp

Aðför

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1964

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Stækkun lögsagnarumdæmis Keflavíkurkaupstaðar

lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

lagafrumvarp

Raforkuframkvæmdir á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga