Skúli Guðmundsson: ræður


Ræður

Umferðarlög

lagafrumvarp

Sala Lækjarbæjar

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af veiðarfærum

lagafrumvarp

Lýsishersluverksmiðja

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Endurkaup Seðlabankans á framleiðslu- og hráefnavíxlum iðnaðarins

þingsályktunartillaga

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Verðstöðvun

lagafrumvarp

Fjárlög 1967

lagafrumvarp

Verðjöfnun á olíu og bensíni

lagafrumvarp

Afnám fálkaorðunnar

þingsályktunartillaga

Jarðeignasjóður ríkisins

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Jarðeignasjóður ríkisins

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Þóknun fyrir innheimtu opinberra gjalda

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1965

lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

þingsályktunartillaga

Vegáætlun fyrir árin 1967 og 1968

þingsályktunartillaga