Sólveig Pétursdóttir: ræður


Ræður

Bygging ráðhúss í Reykjavíkurtjörn

þingsályktunartillaga

Lögverndun á starfsheiti fóstra

lagafrumvarp

Fjölskylduráðgjöf

lagafrumvarp

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

(Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
lagafrumvarp

Kynferðisleg misnotkun á börnum

þingsályktunartillaga

Viðskiptabankar

(bankaráð, hagsmunaárekstrar o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(millifærður persónuafsláttur)
lagafrumvarp

Kynferðisbrot

fyrirspurn

Umhverfisráðuneyti

þingsályktunartillaga

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

(Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(forgangur skattkrafna við skipti)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(forgangur skattkrafna við skipti)
lagafrumvarp

Kjaradeila BHMR og ríkisins

umræður utan dagskrár