Sólveig Pétursdóttir: ræður


Ræður

Kosning í kjörbréfanefnd, 9 manna, skv. 2. mgr. 1. gr. þingskapa

kosningar

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

(dómarafulltrúar)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Alþjóðaviðskiptastofnunin

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Alþjóðaviðskiptastofnunin

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(álag á iðgjöld, ofanflóðasjóður)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 5 45,55
Ræða 5 22,82
Andsvar 4 3,58
Samtals 14 71,95
1,2 klst.