Sólveig Pétursdóttir: ræður


Ræður

Löggjöf og eftirlit með klámi, vændi o.fl.

beiðni um skýrslu

Dómtúlkar og skjalaþýðendur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Norðurlandasamningar um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði

(framfærsluskylda með maka, barni eða móður barns o.fl.)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(skýrslutaka af börnum)
lagafrumvarp

Skipun hæstaréttardómara

fyrirspurn

Umferðaröryggisáætlun og umferðaröryggismál

fyrirspurn

Hlutverk ríkislögreglustjóra

fyrirspurn

Fangelsismál

fyrirspurn

Löggæsla á Akranesi og í Borgarnesi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Flutningur á fjarvinnslustörfum út á land

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Gildistaka Schengen-samkomulagsins

fyrirspurn

Fíkniefnanotkun í fangelsum

fyrirspurn

Launagreiðslur fanga

fyrirspurn

Einangrunarvistun fanga og fjárskortur fíkniefnalögreglunnar

umræður utan dagskrár

Umferðaröryggismál

fyrirspurn

Vegagerðarmenn í umferðareftirliti

fyrirspurn

Flóttamenn

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Flutningur eldfimra efna

fyrirspurn

Samningur um bann við notkun jarðsprengna

lagafrumvarp

Samningur um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn

lagafrumvarp

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(Þingvallaprestakall)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(fíkniefnabrot)
lagafrumvarp

Barnalög

(ráðgjöf í umgengnis- og forsjármálum)
lagafrumvarp

Eftirlit með útlendingum

(beiðni um hæli)
lagafrumvarp

Sýslumannsembættið í Ólafsfirði

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Aðgerðir lögreglunnar í fíkniefnamálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Úthald og öryggishlutverk landhelgisgæsluskipanna

fyrirspurn

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(opinber rannsókn)
lagafrumvarp

Framlög til lögregluumdæmis Árnessýslu

fyrirspurn

Einbreiðar brýr

fyrirspurn

Úthlutun úr Jöfnunarsjóði sókna

fyrirspurn

Meðferð viðkvæmra persónuupplýsinga hjá lögreglunni

umræður utan dagskrár

Lagaráð

lagafrumvarp

Andúð gegn útlendingum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Viðgerðir á tveim varðskipum erlendis

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Staða fíkniefnalögreglunnar með tilliti til fjárveitinga

umræður utan dagskrár

Framkvæmd Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn

lagafrumvarp

Hjúskaparlög

(könnun hjónavígsluskilyrða)
lagafrumvarp

Framsal sakamanna

(Schengen-samstarfið)
lagafrumvarp

Yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri, skipulagðri glæpastarfsemi

fyrirspurn

Almenn hegningarlög

(starfsmenn Sameinuðu þjóðanna)
lagafrumvarp

Skýrslutökur af börnum

umræður utan dagskrár

Vændi á Íslandi

umræður utan dagskrár

Birting laga og stjórnvaldaerinda

(birting EES-reglna)
lagafrumvarp

Norðurlandasamningur um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði

(skilnaðarmál o.fl.)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(útboð á skólastarfi)
lagafrumvarp

Dómstólar

(skipun hæstaréttardómara)
lagafrumvarp

Samfélagsþjónusta

fyrirspurn

Erfðaefnisskrá lögreglu

lagafrumvarp

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Mörk Suðvesturkjördæmis og Reykjavíkurkjördæma suður og norður

lagafrumvarp

Umferðarlög

(farsímar, fullnaðarskírteini)
lagafrumvarp

Landhelgisgæsla Íslands

(smíði varðskips)
lagafrumvarp

Umferðaröryggisáætlun 2001--2012

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Frumvarp um almenn hegningarlög

athugasemdir um störf þingsins

Meðferð opinberra mála

(opinber rannsókn)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(fíkniefnabrot)
lagafrumvarp

Samningsmál lögreglumanna

athugasemdir um störf þingsins

Meðferð opinberra mála

(opinber rannsókn)
lagafrumvarp

Lagaheimild til að skylda sakborninga til dvalar á meðferðarstofnun

fyrirspurn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 42 149,25
Flutningsræða 26 130,25
Svar 32 107,32
Andsvar 40 54,32
Grein fyrir atkvæði 2 1,2
Samtals 142 442,34
7,4 klst.