Sólveig Pétursdóttir: ræður


Ræður

Ávarp forseta

þingsetning

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Mannabreytingar í kjörbréfanefnd

tilkynningar forseta

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um kjör embættismanna fastanefnda og alþjóðanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um stjórnir þingflokka

tilkynningar forseta

Umræða um sameiningu sveitarfélaga

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Beiðni um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Svar við skriflegu erindi þingmanns

tilkynningar forseta

Ritun sögu þingræðis á Íslandi

athugasemdir um störf þingsins

Þátttaka forseta í umræðu

um fundarstjórn

Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis

þingsályktunartillaga

Frestun atkvæðagreiðslu

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Málefni Listdansskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skýrsla Ríkisendurskoðunar 2004

munnleg skýrsla þingmanns

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2004

munnleg skýrsla þingmanns

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Rannsókn kjörbréfs

Athugasemd um 54. gr. þingskapa

tilkynningar forseta

Fangaflug bandarísku leyniþjónustunnar

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Svör ráðherra við fyrirspurn um Byggðastofnun

um fundarstjórn

Röðun mála á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Skattamál í tengslum við Kárahnjúkavirkjun

fyrirspurn

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Atkvæðagreiðsluskýringar við fjárlög

um fundarstjórn

Útbýting þingskjala

athugasemdir um störf þingsins

Minning Páls Hallgrímssonar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Rafmagnsbilun

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Kveðjur til Steingríms J. Sigfússonar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Umræða um störf þingsins

um fundarstjórn

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Framsaga iðnaðarráðherra fyrir auðlindafrumvarpinu

um fundarstjórn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Íslensk leyniþjónusta

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Sala Búnaðarbankans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Athugasemd forseta í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Mörg umræðuefni í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afsal þingmennsku

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Boðun þingfundar

athugasemdir um störf þingsins

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

athugasemdir um störf þingsins

Frumvarp um vatnatilskipun ESB

um fundarstjórn

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fundur iðnaðarnefndar um vatnalögin

um fundarstjórn

Bréf frá formanni UMFÍ

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þátttaka ráðherra í umræðu

um fundarstjórn

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Stjórn fundarins

um fundarstjórn

Heimsókn forseta skoska þingsins

tilkynningar forseta

Kveðjur

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tóbaksvarnalög -- eftirlaunafrumvarp -- starfsáætlun þingsins

athugasemdir um störf þingsins

Breyting á starfsáætlun

tilkynningar forseta

Starfsáætlun þingsins

um fundarstjórn

Sumarkveðjur

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Hækkun olíuverðs

athugasemdir um störf þingsins

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Afsal varaþingmennsku

tilkynningar forseta

Nefndadagar

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Beiðni um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar

(stjórn og rekstur flugvallarins)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 149 98,38
Andsvar 3 2,92
Samtals 152 101,3
1,7 klst.