Sólveig Pétursdóttir: ræður


Ræður

Ávarp forseta

þingsetning

Fundarbjalla Alþingis

tilkynningar forseta

Forseti Íslands setur þingið

þingsetning

Kosning í alþjóðanefndir skv. 35. gr. þingskapa, sbr. reglur forsætisnefndar frá 17. maí 1999, með síðari breytingum

kosningar

Afbr.

afbrigði um dagskrármál

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Varnarmál, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Réttur nefndar til aðgangs að opinberum gögnum um öryggismál

lagafrumvarp

Kosning embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kosning embættismanna alþjóðanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Möguleg leyniþjónustustarfsemi á vegum stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Kárahnjúkavirkjun og Hálslón, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Heimsókn forseta norska Stórþingsins

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Álit Samkeppniseftirlitsins um búvörulögin

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknir á meintum hlerunum

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2005

munnleg skýrsla þingmanns

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2005

munnleg skýrsla þingmanns

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fjármagn til fíkniefnavarna

athugasemdir um störf þingsins

Þingmaður ber af sér sakir

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fyrirspurnir til ráðherra

um fundarstjórn

Vísun máls til nefndar

tilkynningar forseta

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Ummæli þingmanns um samgönguráðherra og Vegagerðina

um fundarstjórn

Ummæli þingmanns um þinghlé

um fundarstjórn

Vörugjald og virðisaukaskattur

(lækkun matarskatts)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Gögn um samskipti menntamálaráðuneytis og ESA

athugasemdir um störf þingsins

Gögn um samskipti menntamálaráðuneytis og ESA

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Ummæli útvarpsstjóra

athugasemdir um störf þingsins

Þinghaldið næstu daga

um fundarstjórn

Lífeyrisréttindi starfsmanna RÚV -- málefni Byrgisins

athugasemdir um störf þingsins

Málefni Byrgisins, þingstörfin fram undan o.fl.

um fundarstjórn

Framhald umræðu um RÚV

athugasemdir um störf þingsins

Framhald umræðu um RÚV

um fundarstjórn

Tilkynning um inngöngu í þingflokk

tilkynningar forseta

Afgreiðsla frumvarps um RÚV

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Rannsókn kjörbréfs

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Umræða um málefni útlendinga

um fundarstjórn

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Tilkynning um úrsögn úr þingflokki

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Málefni Byrgisins

athugasemdir um störf þingsins

Frammíköll

um fundarstjórn

Niðurstöður loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(gildissvið laganna, fyrirkomulag rannsókna o.fl.)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skýrsla um aðgang að opinberum gögnum um öryggismál Íslands 1945--1991

umræður utan dagskrár

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um inngöngu í þingflokk

tilkynningar forseta

Skipan embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um mannabreytingar í nefnd

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skýrsla Hagstofunnar um lágtekjumörk og tekjudreifingu 2003--2004

umræður utan dagskrár

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um embættismann fastanefndar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Umræðuefni í athugasemdum

um fundarstjórn

Fjárskuldbindingar ráðherra fyrir hönd ríkisins

fyrirspurn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Þjónustusamningur við SÁÁ -- virkjunarframkvæmdir í neðri Þjórsá

athugasemdir um störf þingsins

Orð þingmanns um meðferðarstofnanir

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Mælendaskrá í athugasemdum

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Samúðarkveðjur

tilkynningar forseta

Almennar stjórnmálaumræður

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Þingstörfin fram undan

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Staða fjármálastofnana

athugasemdir um störf þingsins

Minning Ingólfs Guðnasonar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali

þingsályktunartillaga

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 149 90,95
Flutningsræða 4 28,05
Samtals 153 119
2 klst.