Stefán Benediktsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum

lagafrumvarp

Sala ríkisbanka

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í sjávarútvegsmálum

lagafrumvarp

Hjartaskurðlækningar á Landspítalanum

fyrirspurn

Framkvæmd byggðastefnu

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í sjávarútvegsmálum

lagafrumvarp

Framkvæmd byggðastefnu

þingsályktunartillaga

Innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs

lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

lagafrumvarp

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Tilkynning frá ríkisstjórninni

Kosningar

Hjartaskurðlækningar á Landspítalanum

fyrirspurn

Þormóður rammi

fyrirspurn

Fundargerðir bankaráða

fyrirspurn

Bankaútubú

fyrirspurn

Afsögn þingmennsku

þingsályktunartillaga

Kostnaður af kynningu á efnahagsaðgerðum Sjálfsæðisflokks og Framsóknarflokks

fyrirspurn

Verðlagseftirlit með þjónustugjöldum bankanna

fyrirspurn

Bankaútibú

fyrirspurn

Lagmetisiðnaður

lagafrumvarp

Fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum

lagafrumvarp

Launamál

lagafrumvarp

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn

lagafrumvarp

Innheimta og ráðstöfun kjarnfóðursgjalds

fyrirspurn

Launamál

lagafrumvarp

Eggjaeinkasala

fyrirspurn

Efling kalrannsókna

fyrirspurn

Krabbameinslækningar

(um krabbameinslækningar og K-byggingu Landspítalans)
fyrirspurn

Stöðvun uppsetningar kjarnaflugvopna

þingsályktunartillaga

Húsnæðissamvinnufélög

þingsályktunartillaga

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1984

lagafrumvarp

Lántaka vegna flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli

lagafrumvarp

Lagmetisiðnaður

lagafrumvarp

Fjárlög 1984

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Frysting kjarnorkuvopna

þingsályktunartillaga

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Lántaka vegna flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Fjárlög 1984

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Útreikningur verðbóta

fyrirspurn

Kvartanir vegna lögreglu

fyrirspurn

Skemmtanaskattur

lagafrumvarp

Frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Höfundalög

lagafrumvarp

Skýrsla Stefáns Jónssonar til utanrríkisráðherra

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Landnýtingaráætlun

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Lífefnaiðnaður

fyrirspurn

Eftirlitsnefnd með framkvæmd fjárlaga

fyrirspurn

Sjúklingaskrár

fyrirspurn

Áfengt öl

þingsályktunartillaga

Fríiðnaðarsvæði við Keflavíkurflugvöll

þingsályktunartillaga

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Ríkisfjármál 1983

skýrsla

Ábyrgð á láni fyrir Arnarflug

lagafrumvarp

Vísitala framfærslukostnaðar

lagafrumvarp

Greiðslur ríkisfyrirtækja til Vinnuveitendasambandsins

fyrirspurn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Úttekt á rekstrar- og afurðalánakerfi atvinnuveganna

þingsályktunartillaga

Sala lagmetisiðju ríkisins á Siglufirði

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1984

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Skemmtanaskattur

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Ábyrgð á láni fyrir Arnarflug

lagafrumvarp

Greiðslukort

þingsályktunartillaga

Skipan opinberra framkvæmda

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Lánsfjáröflun með ríkisvíxlum

fyrirspurn

Lækkun húshitunarkostnaðar

fyrirspurn

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Sala ríkisbanka

þingsályktunartillaga

Vistunarvandi öryrkja

þingsályktunartillaga

Menntaskólar

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Verðbætur í útboðum

fyrirspurn

Arðgreiðslur til hluthafa Flugleiða hf.

fyrirspurn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Höfundalög

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Umboðsþóknun vegna gjaldeyrisviðskipta

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Skemmtanaskattur

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Kjaradómur í vinnudeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Flugleiða

lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Áfengt öl

þingsályktunartillaga

Áfengislög

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Afnám tekjuskatts af almennum launatekjum

þingsályktunartillaga

Skýrsla forsætisráðherra um Framkvæmdastofnun ríkisins

skýrsla ráðherra