Stefán Benediktsson: ræður


Ræður

Skýrsla ríkisstjórnarinnar um kjaradeilurnar

skýrsla ráðherra

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Leiguaðstoð við láglaunafólk

þingsályktunartillaga

Tannlækningar

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Rannsóknarnefnd til að rannsaka afskipti ráðherra og embættismanna af rekstri ólöglegra útvarpsstöðv

þingsályktunartillaga

Þingnefnd vegna rekstrarvanda í sjávarútvegi

þingsályktunartillaga

Fiskifélag Íslands

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

lagafrumvarp

Rannsóknarnefnd til að rannsaka afskipti ráðherra og embættismanna af rekstri ólöglegra útvarpsstöðv

þingsályktunartillaga

Sala Landssmiðjunnar

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Sláturafurðir

lagafrumvarp

Lausn deilu verkalýðsfélaga og sláturleyfishafa

lagafrumvarp

Fjárframlög til níunda bekkjar grunnskóla

þingsályktunartillaga

Barnabótaauki

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Ríkismat sjávarafurða

þingsályktunartillaga

Sala Landssmiðjunnar

lagafrumvarp

Barnabótaauki

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforkusölu

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1985

lagafrumvarp

Niðurskurður og sparnaður í ráðuneytum og stofnunum

fyrirspurn

Skipaútgerð ríkisins

þingsályktunartillaga

Útvarpslög

lagafrumvarp

Ríkisstyrkir Norðmanna til sjávarútvegs

fyrirspurn

Viðskipti með skuldabréf

fyrirspurn

Hagnýting Seðlabankahúss

þingsályktunartillaga

Fasteignamat ríkisins

þingsályktunartillaga

Húsameistari ríkisins

þingsályktunartillaga

Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins

þingsályktunartillaga

Tæknideild Húsnæðisstofnunar ríkisins

þingsályktunartillaga

Skipulagsstjóri ríkisins

þingsályktunartillaga

Lánadeild Framkvæmdastofnunar ríkisins

þingsályktunartillaga

Jarðboranir ríkisins

þingsályktunartillaga

Ferðaskrifstofa ríkisins

þingsályktunartillaga

Iðnþróunarsjóðir landshluta

lagafrumvarp

Sala Gullaugans og Áburðarverksmiðjunnar

þingsályktunartillaga

Eftirlit með innflutningi matvæla

fyrirspurn

Útlán banka og sparisjóða

fyrirspurn

Lagmetisiðnaður

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Búnaðarfélag Íslands

þingsályktunartillaga

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Húsnæðissamvinnufélög og búseturéttaríbúðir

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Frelsi í útflutningsverslun

þingsályktunartillaga

Vinnumiðlun

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Hörpudisksmið í Breiðafirði

fyrirspurn

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Hitaveita Reykjavíkur

lagafrumvarp

Lagmetisiðnaður

lagafrumvarp

Starfsheiti og starfsréttindi heilbrigðisstétta

lagafrumvarp

Verðlagsráð sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Launakjör bankastjóra og ráðherra

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Verslunaratvinna

lagafrumvarp

Launakjör bankastjóra og ráðherra

lagafrumvarp

Leigubifreiðaakstur

fyrirspurn

Almannafriður

fyrirspurn

Afgreiðsla þingmála í efri deild

umræður utan dagskrár

Húsnæðissparnaðarreikningar

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Fjáröflun vegna húnsæðismála á árunum 1985 og 1986

lagafrumvarp

Flutningsjöfnunarsjóður olíu og bensíns

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður

Útvarpslög

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Stofnun og rekstur smáfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Útvarpslög

lagafrumvarp

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum o.fl.

lagafrumvarp

Nýsköpun í atvinnulífi

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Greiðslujöfnun húsnæðislána

lagafrumvarp

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Ríkismat sjávarafurða

fyrirspurn

Þjónusta vegna tannréttinga

þingsályktunartillaga

Nýting ríkissjóðs á hluta af Seðlabankabyggingu

þingsályktunartillaga

Áfengismál

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

lagafrumvarp