Stefán Benediktsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Sama gjald fyrir símaþjónustu

þingsályktunartillaga

Um þingsköp

um fundarstjórn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Nefnd til að kanna rekstur Innkaupastofnunar ríkisins

þingsályktunartillaga

Lán Byggðasjóðs til Flugfisks - Flateyri hf.

fyrirspurn

Jarðboranir hf.

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Hitaveita Reykjavíkur

lagafrumvarp

Okurmál

umræður utan dagskrár

Okurmál

umræður utan dagskrár

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Veiðar smábáta

umræður utan dagskrár

Tilhögun þingfundar

tilkynning frá forseta

Fylkisstjórnir

þingsályktunartillaga

Aflatryggingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Viðskipti Hafskips og Útvegsbankans

umræður utan dagskrár

Verðjöfnunargjald af raforkusölu

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1986

lagafrumvarp

Sala Kröfluvirkjunar

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Aflatryggingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforkusölu

lagafrumvarp

Fjárlög 1986

lagafrumvarp

Nefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.

lagafrumvarp

Rannsóknarnefnd til að rannsaka viðskipti Hafskips

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1986

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Nefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

lagafrumvarp

Kosning endurskoðenda Húsnæðisstofnunar ríkisins

kosningar

Tilkynning frá forsætisráðherra um breytingar á ríkisstjórninni

tilkynning frá ríkisstjórninni

Greiðsluskilmálar húsnæðislána

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Tölvukaup fyrir grunnskóla

umræður utan dagskrár

Fjarvistarréttur foreldra

lagafrumvarp

Stofnun húsfélaga

fyrirspurn

Kjarasamningar

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Verkfræðingar

(.)
lagafrumvarp

Störf milliþinganefndar um húsnæðismál

fyrirspurn

Starf ríkissaksóknara

fyrirspurn

Starf ríkissaksóknara

fyrirspurn

Verk- og kaupsamningar

lagafrumvarp

Verðbætur á innlán og útlán banka

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Verkfræðingar

(.)
lagafrumvarp

Vinnudeila Mjólkurfræðingafélags Íslands

lagafrumvarp

Framkvæmd framfærslulaga

umræður utan dagskrár

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

lagafrumvarp

Þjóðfundur um nýja stjórnarskrá

lagafrumvarp

Opinberar framkvæmdir

lagafrumvarp

Talnagetraunir

lagafrumvarp

Réttur launafólks til námsleyfa

þingsályktunartillaga

Kaupleiguíbúðir

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Innheimtustofnun sveitarfélaga

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Póstlög

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Talnagetraunir

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

lagafrumvarp

Siglingalög

lagafrumvarp

Þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu

lagafrumvarp

Viðey í Kollafirði

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Mat heimilisstarfa til starfsreynslu

þingsályktunartillaga

Loðdýrarækt

þingsályktunartillaga

Skýrsla menntamálaráðherra um Lánasjóð íslenskra námsmanna

skýrsla ráðherra

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Málefni Arnarflugs hf.

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp