Stefán Guðmundsson: ræður


Ræður

Ferðamál

(ferðamálanefndir)
lagafrumvarp

Staða íslensks skipaiðnaðar

umræður utan dagskrár

Viðskiptasamningar við Sovétríkin

umræður utan dagskrár

Skuldbreytingar vegna loðdýraræktar

(ábyrgð á lánum)
lagafrumvarp

Nefndastörf

um fundarstjórn

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

(þróunardeild og Fiskimálasjóður)
lagafrumvarp

Eftirlaun til aldraðra

(gildistími og fjármögnun)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tannlæknaþjónusta)
lagafrumvarp

Veiðieftirlitsgjald

lagafrumvarp

Skuldbreytingar vegna loðdýraræktar

(setning reglugerðar)
fyrirspurn

Skólamáltíðir

þingsályktunartillaga

Uppskurður og hagræðing í ríkiskerfinu

þingsályktunartillaga

Forkönnun á hagkvæmni varaflugvallar

fyrirspurn

Vandi loðdýræktarinnar

umræður utan dagskrár

Þingfundarstörf í efri deild

um fundarstjórn

Lyfjadreifing

(heildsala til heilsugæslustöðva)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(þvingunarúrræði)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(slysavarnir)
lagafrumvarp

Samkomulag um afgreiðslu kvótafrumvarpsins

umræður utan dagskrár

Félagsráðgjöf

(starfsleyfi og sérfræðileyfi)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Heimild til að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Alþingi

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(bótaréttur og fl.)
lagafrumvarp

Læknalög

(sérfræðileyfi, sjúkraskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp