Stefán Guðmundsson: ræður


Ræður

Framkvæmd flugmálaáætlunar

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1990

(ýmsar heimildir)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Öflun gagna um veiðiheimildir smábáta

um fundarstjórn

Öflun gagna um veiðiheimildir smábáta

um fundarstjórn

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

(Hafrannsóknastofnunin)
lagafrumvarp

Veiðiheimildir smábáta

umræður utan dagskrár

Kjördagur

um fundarstjórn

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Þormóð ramma

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(deildaskipting Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Byggðastofnun

(byggðaáætlun o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum

lagafrumvarp

Efndir við loðdýrabændur

umræður utan dagskrár