Stefán Guðmundsson: ræður


Ræður

Sveitarstjórnarlög

(byggðastjórnir)
lagafrumvarp

Gæðamál og sala fersks fisks

þingsályktunartillaga

Móttökuskilyrði útvarps og sjónvarps

fyrirspurn

Frumvarp um Verðjöfnunarsjóð sjávarútvegsins

um fundarstjórn

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Iðnráðgjöf á landsbyggðinni

fyrirspurn

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ávöxtun innstæðna)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(afnám)
fyrirspurn

Styrking rafdreifikerfis til sveita

fyrirspurn

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Ráðstafanir ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um starfshætti á Alþingi

umræður utan dagskrár

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

lagafrumvarp

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánshlutföll Fiskveiðasjóðs til skipasmíða

fyrirspurn

Framhald umræðu um frv. um rétt til veiða í efnahagslögsögu Íslands

um fundarstjórn

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Um dagskrá og vinnubrögð í nefndum

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við atvinnuleysi í landinu

umræður utan dagskrár

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Flugmálaáætlun 1992--1995

þingsályktunartillaga

Þorskeldi

þingsályktunartillaga

Iðn- og verkmenntun

þingsályktunartillaga

Ný störf á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Atvinnumál á Suðurnesjum

þingsályktunartillaga

Endurskoðun laga um stjórn fiskveiða

fyrirspurn

Endurskoðun iðnaðarstefnu

þingsályktunartillaga

Kolbeinsey

þingsályktunartillaga

Flutningur stofnana á vegum ríkisins út á landsbyggðina

fyrirspurn

Sala á veiðiheimildum

fyrirspurn

Útboð

(framlagning frumvarps)
fyrirspurn

Fiskistofa

lagafrumvarp

Röð mála á dagskrá

um fundarstjórn

Útboð

(nefnd til að semja frumvarp)
þingsályktunartillaga

Frumvörp um Sementsverksmiðju ríkisins og Síldarverksmiðjur ríkisins

um fundarstjórn

Eftirlit með veiðum erlendra skipa

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður

Rekstrarvandi sjávarútvegsfyrirtækja

beiðni um skýrslu

Framhald umræðna um skýrslu Byggðastofnunar, ummæli forsætisráðherra um þingstörf o.fl.

um fundarstjórn

Endurbætur á Árnanesflugvelli í Hornafirði

fyrirspurn

Atvinnuleysistryggingasjóður

(greiðslutími)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun inngreiðslna)
lagafrumvarp

Þróun íslensks iðnaðar

beiðni um skýrslu

Flugmálaáætlun 1992--1995

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 41 404,58
Flutningsræða 8 78
Um fundarstjórn 14 24,58
Andsvar 10 19,28
Grein fyrir atkvæði 7 5,97
Málsh. um fundarstjórn 3 4,3
Um atkvæðagreiðslu 2 3,17
Samtals 85 539,88
9 klst.