Stefán Jónsson: ræður


Ræður

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Bifreiðakostnaður öryrkja

fyrirspurn

Þjónusta strandstöðvarinnar í Hornafirði

fyrirspurn

Beinar greiðslur til bænda

fyrirspurn

Sparnaður í fjármálakerfinu

fyrirspurn

Eftirlitsskylda Tryggingarstofnunar ríkisins á gjaldtöku tannlækna

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Mengunarvarnir í fiskimjölsverksmiðjum

þingsályktunartillaga

Fuglaveiðar og fuglafriðun

lagafrumvarp

Hafísnefnd

fyrirspurn

Kaup og sala á togurum

fyrirspurn

Olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Smásöluverslun í dreifbýli

fyrirspurn

Kaup og sala á togurum

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Lántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarins

lagafrumvarp

Jöfnun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Hitaveita Suðurnesja

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Stórvirkjun

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Aukin nýting í fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Flutningur gufuhverfils Kröfluvirkjunar til háhitasvæðis á Reykjanesskaga

þingsályktunartillaga

Skipulag ferðamála

lagafrumvarp

Iðnrekstrarsjóður

lagafrumvarp

Tæknimenntaðar heilbrigðisstéttir

lagafrumvarp

Búfjárhald í kaupstöðum og kauptúnum

lagafrumvarp

Tilraunaveiðar með dragnót

fyrirspurn

Málefni hreyfihamlaðra

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár