Stefán Jónsson: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Orlofsbúðir fyrir almenning

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Stefnuræða forseta og umræða um hana

stefnuræða forsætisráðherra

Útvarpslög

lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna myntbreytingar

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Stytting á forystugreinum dagblaða í Ríkisútvarpi

fyrirspurn

Umfjöllun þingnefnda varðandi reglugerðir

þingsályktunartillaga

Húsnæðismál

fyrirspurn

Gjaldtaka tannlækna

fyrirspurn

Nýjar kjarnorkueldflaugar í Evrópu

fyrirspurn

Aðild Íslands að kjarnorkuvopnalausu svæði á Norðurlöndum

fyrirspurn

Stóriðnaður á Norðurlandi

þingsályktunartillaga

Lántökur ríkissjóðs og ríkisstofnana

fyrirspurn

Flutningsráð ríkisstofnana

lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Alþjóðleg ráðstefna um afvopnun á Norður-Atlantshafi

þingsályktunartillaga

Rekstrar- og afurðalán landbúnaðarins

fyrirspurn

Birting laga

lagafrumvarp

Blindrabókasafn Íslands

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Endurskoðun á lögum um fuglafriðun

fyrirspurn

Alþjóðasiglingamálastofnunin

fyrirspurn

Réttarstaða fólks í óvígðri sambúð

fyrirspurn

Alþjóðasiglingamálastofnunin

fyrirspurn

Réttarstaða fólks í óvígðri sambúð

fyrirspurn

Alþjóðasiglingamálastofnunin

fyrirspurn

Réttarstaða fólks í óvígðri sambúð

fyrirspurn

Norrænt samstarf á sviði menningarmála

skýrsla

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Votheysverkun

þingsályktunartillaga

Lagmetisiðnaður

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Vatnaflutningar af vatnasvæði Skjálfandafljóts

fyrirspurn

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Neyðarbirgðir olíu o.fl.

lagafrumvarp

Jöfnun hitunarkostnaðar

lagafrumvarp

Kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði

lagafrumvarp