Stefán Jónsson: ræður


Ræður

Framleiðslueftirlit sjávarafurða

lagafrumvarp

Endurvarpsstöðvar sjónvarps á Austurlandi

fyrirspurn

Kaup ríkissjóðs á húsakosti í Flatey á Skjálfanda

þingsályktunartillaga

Bætt skilyrði til viðtöku hljóðvarps- og sjónvarpssendinga

þingsályktunartillaga

Málmblendiverksmiðjan á Grundartanga í Hvalfirði

fyrirspurn

Útvarpslög

lagafrumvarp

Innflutningur og eldi sauðnauta

lagafrumvarp

Lagning byggðalínu milli Norður- og Suðurlands

fyrirspurn

Kennsla í sjúkra- og iðjuþjálfun

fyrirspurn

Útvarpslög

lagafrumvarp

Fjárlög 1975

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar

lagafrumvarp

Hitaveita Suðurnesja

lagafrumvarp

Löndun á loðnu til bræðslu

lagafrumvarp

Virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegi

lagafrumvarp

Framleiðslueftirlit sjávarafurða

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegi

lagafrumvarp

Fisksölusamstarf við Belgíumenn

þingsályktunartillaga

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Lagning byggðalínu til Norðurlands

fyrirspurn

Orkumál Norðurlands

fyrirspurn

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Eignarráð þjóðarinnnar á landinu

þingsályktunartillaga

Áburðarverksmiðja á Norðausturlandi

þingsályktunartillaga

Áburðarverksmiðja ríkisins

þingsályktunartillaga

Byggingarefnaverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Virkjun Hvítár í Borgarfirði

lagafrumvarp

Uppsögn fastráðins starfsfólks

þingsályktunartillaga

Iðnaðarmálagjald

lagafrumvarp

Ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp