Stefán Jónsson: ræður


Ræður

Olíusjóður

þingsályktunartillaga

Söluskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Eignarráð á landinu

(gögnum þess og gæðum)
þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Samkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togara

þingsályktunartillaga

Byggðalína

fyrirspurn

Útvarpslög

lagafrumvarp

Frestun framkvæmda við Grundartangaverksmiðjuna

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald raforku

lagafrumvarp

Fjárlög 1976

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Fjárlög 1976

lagafrumvarp

Yfirlýsing varðandi landhelgismálið

umræður utan dagskrár

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Stofnfjársjóður fiskiskipa

lagafrumvarp

Símaþjónusta

(o.fl.)
fyrirspurn

Sjónvarp á sveitabæi

þingsályktunartillaga

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Veiting prestakalla

þingsályktunartillaga

Vátryggingariðgjöld fiskiskipa

lagafrumvarp

Saltverksmiðja á Reykjanesi

lagafrumvarp

Fullorðinsfræðsla

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Hönnun bygginga á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Upptaka ólöglegs sjávarafla

lagafrumvarp

Ráðstafanir til að koma í veg fyrir atvinnuleysi og búseturöskun í Norður-Þingeyjarsýslu

þingsályktunartillaga

Skattfrelsi bókmennta- og tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Graskögglaverksmiðjur

þingsályktunartillaga

Heyrnarskemmdir af völdum hávaða í samkomuhúsum

þingsályktunartillaga

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Skotvopn

lagafrumvarp

Ferðamál

lagafrumvarp

Skýrsla iðnaðarráðherra um Kröfluvirkjun

skýrsla ráðherra

Auglýsingar erlendra fyrirtækja í sjónvarpinu

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Hámarkslaun

þingsályktunartillaga

Orlof

lagafrumvarp

Fjarskipti

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.

lagafrumvarp

Biskupsembætti

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Gatnagerðargjald á Akureyri

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Skotvopn

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Íslensk stafsetning

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Jafnrétti kvenna og karla

lagafrumvarp