Stefán Jónsson: ræður


Ræður

Útvarpslög

lagafrumvarp

Álver við Eyjafjörð

fyrirspurn

Heyverkunaraðferðir

fyrirspurn

Álver við Eyjafjörð

fyrirspurn

Heyverkunaraðferðir

fyrirspurn

Tollskrá

lagafrumvarp

Fjarskipti

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Skotvopn

lagafrumvarp

Kaup og kjör sjómanna

lagafrumvarp

Endurbygging raflínukerfis í landinu

þingsályktunartillaga

Aðgerðir vegna langvarandi neyðarástands í atvinnumálum á Bíldudal

fyrirspurn

Litasjónvarp

þingsályktunartillaga

Biskupsembætti

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Eignarráð yfir landinu

lagafrumvarp

Greiðslufyrirkomulag úr Fiskveiðasjóði vegna smíða fiskiskipa

fyrirspurn

Vandi landshlutasamtakanna við að fjármagna rekstur fræðsluskrifstofa

fyrirspurn

Litasjónvarp

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1977

lagafrumvarp

Rannsóknarlögregla ríkisins

lagafrumvarp

Löndun á loðnu til bræðslu

lagafrumvarp

Fjárlög 1977

lagafrumvarp

Lántaka vegna opinberra framkvæmda á árinu 1977

lagafrumvarp

Viðgerðir fiskiskipa

fyrirspurn

Áhrif Framkvæmdastofnunar ríkisins og Byggðasjóðs á athugun á atvinnu- og byggðaþróun í landinu

þingsályktunartillaga

Tollskrá

lagafrumvarp

Fiskimjölsverksmiðja í Grindavík

þingsályktunartillaga

Hámarkslaun

þingsályktunartillaga

Söfnun og úrvinnsla íslenskra þjóðfræða

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Skotvopn

lagafrumvarp

Samstarf við grannþjóðir um sjávarútvegsmál

fyrirspurn

Endurskoðun á lögum um hlutafélög

fyrirspurn

Samstarf við grannþjóðir um sjávarútvegsmál

fyrirspurn

Endurskoðun á lögum um hlutafélög

fyrirspurn

Samstarf við grannþjóðir um sjávarútvegsmál

fyrirspurn

Endurskoðun á lögum um hlutafélög

fyrirspurn

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Afurðalán

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Rannsóknir á mengun í álverinu í Straumsvík

fyrirspurn

Innflutningur á olíupramma

lagafrumvarp

Nýsmíði skips til úthafsrækjuveiða

þingsályktunartillaga

Innflutningur á olíupramma

lagafrumvarp

Stóriðja á Norðurlandi og Austurlandi

þingsályktunartillaga

Mat á sláturafurðum

lagafrumvarp

Virkjun Hvítár í Borgarfirði

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Mengunarvarnir og heilbrigðisgæsla í álverinu í Straumsvík

þingsályktunartillaga

Veiting prestakalla

þingsályktunartillaga

Bygging nýs þinghúss

þingsályktunartillaga

Mengunarvarnir og heilbrigðisgæsla í álverinu í Straumsvík

þingsályktunartillaga

Skálholtsskóli

lagafrumvarp

Skipulagsskrá fyrir Þjóðhátíðarsjóð

þingsályktunartillaga

Kaup og kjör sjómanna

lagafrumvarp

Póst- og símamál

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Ráðstafanir til að draga úr tóbaksreykingum

lagafrumvarp

Byggingarlög

lagafrumvarp

Ráðstafanir til að draga úr tóbaksreykingum

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Veiðar í fiskveiðilandhelgi

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp