Stefán Valgeirsson: ræður


Ræður

Ingólfur Jónsson

minning

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnið

Kosning forseta og skrifara

kosningar

Kosning forseta og skrifara

kosningar

Útvarpslög

lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

lagafrumvarp

Fæðingarorlof

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna

lagafrumvarp

Álver við Eyjafjörð

fyrirspurn

Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna

lagafrumvarp

Atvinnuréttindi vélfræðinga

lagafrumvarp

Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna

lagafrumvarp

Fjárlög 1985

lagafrumvarp

Skipaútgerð ríkisins

þingsályktunartillaga

Stjórn efnahagsmála

lagafrumvarp

Rekstrargrundvöllur sláturhúsa

þingsályktunartillaga

Varnir gegn fisksjúkdómum

þingsályktunartillaga

Framleiðslustjórn í landbúnaði

þingsályktunartillaga

Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins

þingsályktunartillaga

Tæknideild Húsnæðisstofnunar ríkisins

þingsályktunartillaga

Útlán banka og sparisjóða

fyrirspurn

Útvarpslög

lagafrumvarp

Gjaldmiðlar í erlendum lánum fyrirtækja

fyrirspurn

Vinnumiðlun

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Réttarstaða heimavinnandi fólks

þingsályktunartillaga

Löggjöf um fiskeldi

(um undirbúning að löggjöf um fiskeldi)
fyrirspurn

Verð á áburði

fyrirspurn

Búnaðarfélag Íslands

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Ríkisábyrgð á launum

lagafrumvarp

Selveiðar við Ísland

lagafrumvarp

Frelsi í útflutningsverslun

þingsályktunartillaga

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Sala Hamars í Glæsibæjarhreppi

lagafrumvarp

Afréttamálefni

lagafrumvarp

Nýjar hernaðarratsjárstöðvar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Alþjóðasamningar um örugga gáma

lagafrumvarp

Landmælingar Íslands

lagafrumvarp

Hvalveiðar

fyrirspurn

Nýjar hernaðarratsjárstöðvar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Nýsköpun í atvinnulífi

lagafrumvarp

Sala jarðarinnar Víðiness í Beruneshreppi

lagafrumvarp

Sláturafurðir

lagafrumvarp

Byggingarlög

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Könnun á hagkvæmni útboða

þingsályktunartillaga

Fiskeldismál

þingsályktunartillaga

Áfengislög

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Bankaráð ríkisbankanna

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Landmælingar Íslands

lagafrumvarp

Siglingalög

lagafrumvarp

Veðurstofa Íslands

lagafrumvarp

Réttur verkafólks til uppsagnarfrests

lagafrumvarp

Siglingalög

lagafrumvarp

Sjómannalög

lagafrumvarp

Veitinga- og gististaðir

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Dýralæknar

lagafrumvarp

Stofnun og rekstur smáfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum o.fl.

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp