Stefán Valgeirsson: ræður


Ræður

Minning látinna manna

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kosning forseta og skrifara

kosningar

Kosning forseta og skrifara

kosningar

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(örorkumatsnefnd)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður allra landsmanna

þingsályktunartillaga

Hafnamál

(líknastöð og framkvæmdir)
fyrirspurn

Ákvörðun um fullvirðisrétt

umræður utan dagskrár

Heimilisfræðsla

(tillögur um endurskipulagningu)
þingsályktunartillaga

Leiguhúsnæði

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla frumvarps til stjórnarskipunarlaga

um fundarstjórn

Verkfall flugvirkja og flugvélstjóra hjá Arnarflugi hf.

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Verkfall félagsmanna í Skipstjórafélagi Íslands

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlýsingar í tengslum við kjarasamninga

fyrirspurn

Brottvikning fræðslustjóra í Norðurlandsumd. e.

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brottvikning fræðslustjóra í Norðurlandsumd. e.

umræður utan dagskrár

Efling atvinnu og byggðar í sveitum

þingsályktunartillaga

Deilur menntamálaráðuneytisins og fræðsluyfirvalda í Norðurlandsumdæmi eystra

lagafrumvarp

Fólksflutningar með langferðabifreiðum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðræktarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vitamál

(skipunartími vitamálastjóra)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun

lagafrumvarp

Deilur milli fræðsluyfirvalda á Norðurlandi eystra og menntamálaráðuneytisins

þingsályktunartillaga

Skógrækt ríkisins

(aðsetur)
þingsályktunartillaga

Eyðing ósonlagsins

þingsályktunartillaga

Kosningar til Alþingis

(úthlutun þingsæta o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsnæðissamvinnufélög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstofn og álagningarreglur)
lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstofn og álagningarreglur)
lagafrumvarp

Jarðræktarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Alþjóðasamþykkt um þjálfun og vaktstöður sjómanna

lagafrumvarp

Fæðingarorlof

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1987-1990

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstofn og álagningarreglur)
lagafrumvarp

Póst- og símamál

lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(útflutningsbætur o.fl.)
lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

(heildarlög)
lagafrumvarp