Stefán Valgeirsson: ræður


Ræður

Forseti Íslands setur þingið

þingsetning

Rannsókn kjörbréfa

rannsókn kjörbréfs

Drengskaparheit unnin

þingsetning

Kosning forseta og skrifara

þingsetning

Kosning forseta og skrifara

þingsetning

Síðustu efnahagsákvarðanir ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Klak- og eldisstöð fyrir sjávarfiska

þingsályktunartillaga

Stefnuræða forsætisráðherra

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Þingstörf og fjarvera ráðherra og þingmanna

um fundarstjórn

Nýting á kartöflum

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(áfengt öl)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(sameiginlegt forval o.fl.)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(bankastjórar)
lagafrumvarp

Áfengislög

(áfengt öl)
lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Könnun á mikilvægi íþrótta

þingsályktunartillaga

Aðgerðir vegna komu fulltrúa Sea Shepherd samtakanna

fyrirspurn

Staða mála í þinginu

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Brunavarnir og brunamál

(brunavarnagjald)
lagafrumvarp

Vinnubrögð við undirbúning fjárlaga

um fundarstjórn

Lífeyrisréttindi heimavinnandi húsmæðra

lagafrumvarp

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Vinnuálag á Alþingi

um fundarstjórn

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Fundahald í neðri deild

um fundarstjórn

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fréttir í Sjónvarpinu

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Heilbrigðiseftirlit á innfluttri matvöru

fyrirspurn

Almannatryggingar

(örorkulífeyrisþegar á stofnunum)
lagafrumvarp

Frárennslis- og sorpmál

þingsályktunartillaga

Úrbætur í raforkumálum Norður-Þingeyjarsýslu

þingsályktunartillaga

Staðan í efnahags- og kjaramálum

umræður utan dagskrár

Verðstýring á sölu eggja og kjúklinga

umræður utan dagskrár

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Brottfall ýmissa laga á sviði viðskiptamála

lagafrumvarp

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Húsnæðismál á landsbyggðinni

fyrirspurn

Innflutningur loðdýra til kynbóta

þingsályktunartillaga

Íslenskur gjaldmiðill

þingsályktunartillaga

Stefnumörkun í raforkumálum

þingsályktunartillaga

Reglur LÍN um barnsmeðlög

umræður utan dagskrár

Kostnaður við byggingu Flugstöðvar Leifs Eiríksson

beiðni um skýrslu

Iðnaðarlög

(hlutafjáreign í iðnfyrirtækjum)
lagafrumvarp

Raforkuverð

fyrirspurn

Menningarsjóður útvarpsstöðva

fyrirspurn

Utanríkismál

skýrsla

Tilkynning frá ríkisstjórninni

kveðjur

Húsnæðisstofnun ríkisins

(kaupleiguíbúðir)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Launabætur

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

lagafrumvarp

Iðnaðarlög

(hlutafjáreign í iðnfyrirtækjum)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Háskólinn á Akureyri

lagafrumvarp

Frumvarp til áfengislaga

um fundarstjórn

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Jöfnun á orkuverði

þingsályktunartillaga

Launajöfnun og ný launastefna

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Hreppstjórar

(skipun, aðsetur sýslumanns o.fl.)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaður á erlendum gjaldeyri

lagafrumvarp

Ráðstafanir gegn atvinnuleysi á Suðurlandi

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Framtíðarskipan kennaramenntunar

þingsályktunartillaga

Mat á sláturafurðum

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Lausn kjaradeilnanna

umræður utan dagskrár

Fréttaflutningur Ríkisútvarpsins um utanríkismál

beiðni um skýrslu

Húsnæðisstofnun ríkisins

(kaupleiguíbúðir)
lagafrumvarp

Söluskattur

(flutningskostnaður innanlands)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(kaupleiguíbúðir)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar

vantraust

Plútóníumflutningar í grennd við Ísland

umræður utan dagskrár

Bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Þinglausnadagur

um fundarstjórn

Viðskiptabankar

(erlent hlutafé, útlánareglur, fasteignir o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Bifreiðagjald

lagafrumvarp

Ríkisendurskoðun

(skoðunarheimildir)
lagafrumvarp

Frumvarp um Ríkisendurskoðun

um fundarstjórn

Vegáætlun 1987--1990

þingsályktunartillaga

Efnahagsráðstafanir

umræður utan dagskrár

Lækkun raforkukostnaðar í gróðurhúsum

þingsályktunartillaga

Ríkisendurskoðun

(skoðunarheimildir)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(skoðun og skráning ökutækja)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp