Stefán Valgeirsson: ræður


Ræður

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kosning forseta og skrifara í Sþ.

þingsetning

Kosning forseta og skrifara í Nd.

þingsetning

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Viðskilnaður ríkisstjórnar Þorsteins Pálssonar

umræður utan dagskrár

Ríkisábyrgð á launum

(framsal kröfu til Atvinnuleysistryggingasjóðs)
lagafrumvarp

Bygging ráðhúss í Reykjavíkurtjörn

þingsályktunartillaga

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Hvalveiðibann

lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra

Bygging ráðhúss í Reykjavíkurtjörn

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Ummæli viðskiptaráðherra um gróðurvernd

umræður utan dagskrár

Efling fiskeldis

(forgangsverkefni í atvinnumálum)
þingsályktunartillaga

Vandi sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Áfengislög

(leyfi til áfengisveitinga o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(örorkumat)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Framlagning stjórnarfrumvarpa fyrir eindaga

um fundarstjórn

Hagþjónusta landbúnaðarins

lagafrumvarp

Verð á matvælum

fyrirspurn

Beitarþolsmat og beitarþolsrannsóknir

fyrirspurn

Jöfnun símagjalda

fyrirspurn

Flutningsgjald á vörum innan lands

fyrirspurn

Heimild til að ganga til samninga um kaup á Hótel Borg

þingsályktunartillaga

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ástandið í efnahags- og kjaramálum

umræður utan dagskrár

Umhverfismál

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(deildaskipting Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Lögreglurannsókn hjá búfjáreigendum

fyrirspurn

Vaxtalög

(fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tryggingaráð, stjórnir sjúkrasamlaga o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(forgangur skattkrafna við skipti)
lagafrumvarp

Málefni Sigló hf. og fleira

beiðni um skýrslu

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Kjaradeila BHMR og ríkisins

umræður utan dagskrár

Jarðræktarlög

(framlög ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um fullvirðisrétt

um fundarstjórn

Jöfnun á raforkukostnaði

fyrirspurn

Skýrsla um Sigló hf.

um fundarstjórn

Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti, aðstoðarráðuneytisstjórar o.fl.)
lagafrumvarp