Stefán Valgeirsson: ræður


Ræður

Minning Benedikts Bogasonar

tilkynningar forseta

Þingmennskuafsal Kjartans Jóhannssonar

tilkynningar forseta

Þingmennskuafsal Kristínar Halldórsdóttur

tilkynningar forseta

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Kosning forseta og skrifara í Sþ.

kosningar

Kosning forseta og skrifara í Nd.

kosningar

Meðferð ríkisfjármála án heimildar Alþingis

umræður utan dagskrár

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Atvinnumálanefndir

fyrirspurn

Greiðslur samkvæmt jarðræktar- og búfjárræktarlögu

fyrirspurn

Erfiðleikar í loðdýrarækt

fyrirspurn

Áfengiskaup opinberra embætta og stofnana

þingsályktunartillaga

Fjögurra ára framkvæmdaáætlun fyrir fatlaða

fyrirspurn

Staða íslensks skipaiðnaðar

umræður utan dagskrár

Ástandið í atvinnumálum

umræður utan dagskrár

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Þátttaka Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins í byggingu varaflugvallar

fyrirspurn

Lífeyrisréttindi heimavinnandi fólks

fyrirspurn

Greiðslur til framfærenda fatlaðra

fyrirspurn

Frestun virðisaukaskatts

umræður utan dagskrár

Viðskiptasamningar við Sovétríkin

umræður utan dagskrár

Gildistaka virðisaukaskatts

umræður utan dagskrár

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Málsókn á hendur Magnúsi Thoroddsen

fyrirspurn

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Lánsfjárlög 1989

(lántökuheimild ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Málsókn á hendur Magnúsi Thoroddsen

fyrirspurn

Tryggingasjóður fiskeldis

fyrirspurn

Heimild til að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Alþingi

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi o.fl.)
lagafrumvarp

Skuldbreytingar vegna loðdýraræktar

(ábyrgð á lánum)
lagafrumvarp

Álver við Eyjafjörð

fyrirspurn

Afskipti bandaríska sendiherrans af íslenskum innanríkismálum

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Uppgjör

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(ónýttur persónuafsláttur barna)
lagafrumvarp

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Lágmarksframfærslukostnaður í landinu

þingsályktunartillaga

Eftirlaunasjóðir einstaklinga

þingsályktunartillaga

Leiðsögumenn og endurskoðun reglugerðar um eftirlit með hópferðum erlendra aðila til Íslands

þingsályktunartillaga

Mengunvarnir á Gunnólfsvíkurfjalli

fyrirspurn

Tilkynning frá forsætisráðherra um kjarasamninga

tilkynningar forseta

Álver á Grundartanga

fyrirspurn

Skuldbreytingar vegna loðdýraræktar

(setning reglugerðar)
fyrirspurn

Forkönnun Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins

þingsályktunartillaga

Uppskurður og hagræðing í ríkiskerfinu

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(vextir af lánum Byggingarsjóðs ríkisins)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kynning á sérstöðu Alþýðubandalagsins gagnvart viðræðum EFTA og EB

fyrirspurn

Forkönnun á hagkvæmni varaflugvallar

fyrirspurn

Ráðstafanir til að lækka verðbólgu og vexti

fyrirspurn

Innflutningur á grænmeti og öðrum matvælum

fyrirspurn

Bann við atvinnurekstri einstaklings vegna afbrota

lagafrumvarp

Könnun á olíu í jörðu við Axarfjörð

fyrirspurn

Vandi loðdýræktarinnar

umræður utan dagskrár

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Ábyrgðadeild fiskeldislána

lagafrumvarp

Jarðgöng á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Opinber réttaraðstoð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilraunastöðin á Reykhólum

fyrirspurn

Samkomulag um afgreiðslu kvótafrumvarpsins

umræður utan dagskrár

Veiðar á hrefnu

þingsályktunartillaga

Stóriðjuver á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Stjórnskipunarlög

(breytingar á stjórnarskrá)
lagafrumvarp

Varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum

(eftirlitsgjald)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(áburðarverð)
lagafrumvarp

Heimild til að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Alþingi

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(áburðarverð)
lagafrumvarp

Raforkuver

(stækkun Búrfellsvirkjunar)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(bótaréttur og fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (eldhúsdagsumræður)

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Raforkuver

(stækkun Búrfellsvirkjunar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp