Stefán Valgeirsson: ræður


Ræður

Forseti Íslands setur þingið

þingsetning

Minning Ásbergs Sigurðssonar

þingsetning

Minning Páls Þorsteinssonar

þingsetning

Minning Geirs Hallgrímssonar

þingsetning

Minning Stefáns Jónssonar

þingsetning

Þingmennskuafsal Guðrúnar Agnarsdóttur

þingsetning

Varamaður tekur þingsæti

þingsetning

Rannsókn kjörbréfs

þingsetning

Drengskaparheit unnið

þingsetning

Kosning forseta og skrifara

þingsetning

Kosning forseta og skrifara

þingsetning

Bygging og rekstur álvers

umræður utan dagskrár

Rannsókn álmálsins

þingsályktunartillaga

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Skrifstofur heilbrigðismála í kjördæmum landsins

þingsályktunartillaga

Lágmarksframfærslukostnaður

þingsályktunartillaga

Samningaviðræður um Evrópska efnahagssvæðið

skýrsla

Stjórnarskipunarlög

(breytingar á stjórnarskrá)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1990

(ýmsar heimildir)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(vínandamagn í blóði ökumanns)
lagafrumvarp

Tvöföldun Reykjanesbrautar

þingsályktunartillaga

Efling heimilisiðnaðar

þingsályktunartillaga

Ástandið á húsbréfamarkaðnum

umræður utan dagskrár

Vaxtalög

(hámarksvextir)
lagafrumvarp

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Lögfræðilegt álit umboðsmanns á bráðabirgðalögum um launamál

þingsályktunartillaga

Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Fjáraukalög 1990

(ýmsar heimildir)
lagafrumvarp

Tilkynningar um afstöðu til bráðabirgðalaga um launamál

tilkynningar forseta

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1990

(ýmsar heimildir)
lagafrumvarp

Jarðalög

(jarðanefndir og forkaupsréttur)
lagafrumvarp

Tilboð ríkisstjórnarinnar í GATT-viðræðunum

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Jarðalög

(jarðanefndir og forkaupsréttur)
lagafrumvarp

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Vaxtalög

(hámarksvextir)
lagafrumvarp

Afnám vísitölutengingar fjárskuldbindinga

fyrirspurn

Greiðslur fyrir ómælda yfirvinnu

fyrirspurn

Lögfræðilegt álit á bráðabirgðalögunum

fyrirspurn

Veiðiheimildir smábáta

umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréf)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

lagafrumvarp

Vaxtastefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Atburðirnir í Litáen og við Persaflóa

skýrsla ráðherra

Lánsviðskipti

lagafrumvarp

Fangelsi og fangavist

(agaviðurlög)
lagafrumvarp

Landafundir Leifs Eiríkssonar í Vesturheimi

fyrirspurn

Vextir verðtryggðra innlána og útlána

fyrirspurn

Matvælaaðstoð við Sovétríkin

þingsályktunartillaga

Könnun á óhlutdrægni Ríkisútvarpsins í fréttaflutning

þingsályktunartillaga

Síðustu atburðir í Eystrasaltsríkjunum

umræður utan dagskrár

Íslensk heilbrigðisáætlun

þingsályktunartillaga

Björgunarþyrla

þingsályktunartillaga

Athugun atvinnumála vegna hruns loðnustofnsins

þingsályktunartillaga

Persaflóadeilan

umræður utan dagskrár

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Hlustunarskilyrði útvarps á miðunum fyrir Austurlandi

fyrirspurn

Reglur um fréttaflutning

fyrirspurn

Sala á veiðiheimildum

fyrirspurn

Veiðiréttur smábáta

fyrirspurn

Aflaúthlutun til smábáta

fyrirspurn

Endurskoðun fiskveiðistefnunnar

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(deildaskipting Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(deildaskipting Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Löggjöf og eftirlit með vopnasölu

þingsályktunartillaga

Leikskóli

lagafrumvarp

Heildarkostnaður Blönduvirkjunar

fyrirspurn

Kostnaðaráætlun Fljótsdalsvirkjunar

fyrirspurn

Vetnisframleiðsla

fyrirspurn

Meðferð trúnaðarskjala um málefni Seyðisfjarðar

umræður utan dagskrár

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

skýrsla

Vegáætlun 1991-1994

þingsályktunartillaga

Opinberar framkvæmdir umfram fjárlög

umræður utan dagskrár

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ábyrgðadeild fiskeldislána

(bústofnslán o.fl.)
lagafrumvarp

Opinber rannsókn á brottrekstri ríkisstarfsmanns

fyrirspurn

Efndir við loðdýrabændur

umræður utan dagskrár

Samningar um álver

þingsályktunartillaga

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vaxtamál

beiðni um skýrslu

Næturfundir o.fl.

um fundarstjórn

Samningar um álver

þingsályktunartillaga

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kvöldfundir

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Leikskóli

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsnæðissamvinnufélög og búseturréttur)
lagafrumvarp

Ábyrgðadeild fiskeldislána

(bústofnslán o.fl.)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1991-1994

þingsályktunartillaga

Lækkun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Samningar um álver

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1991

lagafrumvarp

Opinber réttaraðstoð

lagafrumvarp

Kosning í stjórnir og ráð

um fundarstjórn