Stefán Valgeirsson: ræður


Ræður

Efnahagsaðgerðir

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna landbúnaðarins í sambandi við breyting á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Fjárlög 1968

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Hægri handar umferð

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Hægri handar umferð

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Byggingarsjóður aldraðs fólks

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna hafíshættu

þingsályktunartillaga

Vegalög

lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður