Stefán Valgeirsson: ræður


Ræður

Útbreiðsla sjónvarps

fyrirspurn

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Kavíarverksmiðja á Norðausturlandi

þingsályktunartillaga

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Leigunám hvalveiðiskipa

lagafrumvarp

Úrbætur í heilbrigðismálum í Ólafsfirði og Norður-Þingeyjarsýslu

fyrirspurn

Efling Landhelgisgæslunnar

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Orlof

lagafrumvarp

Siglingalög

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Veggjald af hraðbrautum

þingsályktunartillaga

Fiskeldi í sjó

þingsályktunartillaga

Orkulög

lagafrumvarp

Fyrirhleðslur

lagafrumvarp

Kaup og kjör yfirmanna á botnvörpuskipum

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Búfjárræktarlög

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Sala Grenivíkur, Svæðis, Höfðabrekku og hluta af landi Borgar

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Sala Dysja í Garðahreppi og Háagerði í Dalvíkurhreppi

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa

lagafrumvarp

Kaupstaðarréttindi til handa Dalvíkurkauptúni

lagafrumvarp

Sala Útskála og Brekku

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Hæstiréttur Íslands

lagafrumvarp

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Landhelgisgæsla Íslands

lagafrumvarp