Stefán Valgeirsson: ræður


Ræður

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Kaupstaðarréttindi til handa Seltjarnarneshreppi

lagafrumvarp

Kaupstaðarréttindi til handa Bolungarvíkurkauptúni

lagafrumvarp

Aðaldalsflugvöllur og flugsamgöngur við Kópasker

fyrirspurn

Norðurlandasamningur um hjúskap, ættleiðingu og lögráð

lagafrumvarp

Kaupstaðarréttindi til handa Seltjarnarneshreppi

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Kaupstaðarréttindi til handa Dalvíkurkauptúni

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

lagafrumvarp

Innflutningur og eldi sauðnauta

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp