Stefán Valgeirsson: ræður


Ræður

Álver við Eyjafjörð

fyrirspurn

Heyverkunaraðferðir

fyrirspurn

Stofnlánasjóður vegna stórra atvinnubifreiða og stórvirkra vinnuvéla

fyrirspurn

Aðgerðir vegna langvarandi neyðarástands í atvinnumálum á Bíldudal

fyrirspurn

Stofnlánasjóður vegna stórra atvinnubifreiða og stórvirkra vinnuvéla

fyrirspurn

Aðgerðir vegna langvarandi neyðarástands í atvinnumálum á Bíldudal

fyrirspurn

Greiðslufyrirkomulag úr Fiskveiðasjóði vegna smíða fiskiskipa

fyrirspurn

Vandi landshlutasamtakanna við að fjármagna rekstur fræðsluskrifstofa

fyrirspurn

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Lagning bundins slitlags á þjóðvegi

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Fiskimjölsverksmiðja í Grindavík

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Sauðfjárbaðanir

lagafrumvarp

Stóriðja á Norðurlandi og Austurlandi

þingsályktunartillaga

Mat á sláturafurðum

lagafrumvarp

Virkjun Héraðsvatna hjá Villinganesi

þingsályktunartillaga

Votheysverkun

þingsályktunartillaga

Byggingarlög

lagafrumvarp

Skipulagslög

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

fyrirspurn