Stefán Valgeirsson: ræður


Ræður

Sjónvarp

fyrirspurn

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Rekstrar- og afurðalán til bænda

þingsályktunartillaga

Rekstrar- og afurðalán til bænda

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Búnaðarfræðsla

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Sala eyðijarðanna Kroppsstaða og Efstabóls í Mosvallahreppi

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Eftirlit með framleiðslu á fóðurvörum

lagafrumvarp

Sala eyðijarðarinnar Kollsvíkur í Rauðsandshreppi

lagafrumvarp