Steingrímur Hermannsson: ræður


Ræður

Lögfræðiþjónusta fyrir efnalítið fólk

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna riðuveiki í sauðfé

fyrirspurn

Jarðakaupalán

fyrirspurn

Öryggisbúnaður smábáta

fyrirspurn

Málefni áfengissjúklinga

fyrirspurn

Varnir gegn mengun af völdum bandaríska hersins

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna riðuveiki í sauðfé

fyrirspurn

Jarðakaupalán

fyrirspurn

Verðjöfnunargjald af sauðfjárafurðum

lagafrumvarp

Gjald á veiðileyfi útlendinga sem veiða í íslenskum ám

þingsályktunartillaga

Beinar greiðslur til bænda

þingsályktunartillaga

Hæstiréttur Íslands

lagafrumvarp

Upplýsingar hjá almannastofnunum

lagafrumvarp

Ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu

lagafrumvarp

Veðdeild Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Dómari og rannsóknardeild í skattamálum og bókhaldsmálum

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af sauðfjárafurðum

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Beinar greiðslur til bænda

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1979

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Gjald á veiðileyfi útlendinga sem veiða í íslenskum ám

þingsályktunartillaga

Lögræði

lagafrumvarp

Lögtak og fjárnám

lagafrumvarp

Skipti á dánarbúum og félagsbúum

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Forfalla- og afleysingaþjónusta í sveitum

lagafrumvarp

Störf nefndar til að kanna framleiðslu- og þjónustustarfssemi hins opinbera

fyrirspurn

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Hefting landbrots

fyrirspurn

Hvar í dómskerfinu eru stödd nokkur mál sem teljast til efnahagslegra afbrota

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna birgðasöfnunar mjólkurafurða

fyrirspurn

Loðnuveiðar

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna birgðasöfnunar mjólkurafurða

fyrirspurn

Loðnuveiðar

fyrirspurn

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Almannavarnir

lagafrumvarp

Hæstiréttur Íslands

lagafrumvarp

Veiting prestakalla

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður öryrkja

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Hæstiréttur Íslands

lagafrumvarp

Lögtak og fjárnám

lagafrumvarp

Skipti á dánarbúum og félagsbúum

lagafrumvarp

Landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn

lagafrumvarp

Skýrsla um meðferð dómsmála

skýrsla

Skógrækt ríkisins

fyrirspurn

Stofnun og slit hjúskapar

lagafrumvarp

Lausaskuldir bænda

lagafrumvarp

Stefnumörkun í landbúnaði

þingsályktunartillaga

Varnir gegn sjúkdómum á plöntum

lagafrumvarp

Tilbúningur og verslun með smjörlíki

lagafrumvarp

Almannavarnir

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Rannsókna- og þróunarstarfsemi í þágu atvinnuveganna

þingsályktunartillaga

Forfalla- og afleysingaþjónusta í sveitum

lagafrumvarp

Veðdeild Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979

lagafrumvarp

Stofnun og slit hjúskapar

lagafrumvarp

Lausaskuldir bænda

lagafrumvarp

Fiskeldi að Laxalóni

þingsályktunartillaga

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Stofnun og slit hjúskapar

lagafrumvarp

Barnalög

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Rekstrarlán til sauðfjárbænda

fyrirspurn