Steingrímur Hermannsson: ræður


Ræður

Skýrsla ríkisstjórnarinnar um kjaradeilurnar

skýrsla ráðherra

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Byggðastefna

fyrirspurn til skrifl. svars

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar

fyrirspurn

Launakjör kvenna og karla

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Stefnuræða forseta og umræða um hana

stefnuræða forsætisráðherra

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Verðlagsráð sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Hagsmunaárekstrar í stjórnsýslunni

fyrirspurn

Framlag til hjálparstarfs í Eþíópíu

fyrirspurn

Laxveiðileyfi opinberra stofnana og fyrirtækja

fyrirspurn til skrifl. svars

Umræður utan dagskrár

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Fjárlög 1985

lagafrumvarp

Þingfrestun

Framhaldsfundir eftir þingfrestun

framhaldsfundir Alþingis

Ríkisendurskoðun

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Aðgerðir til að bæta hag sjómanna

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Íhlutun stjórnvalda í kjarasamninga

fyrirspurn

Kolbeinsey

fyrirspurn

Nýjar hernaðarratsjárstöðvar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Nýsköpun í atvinnulífi

lagafrumvarp

Lán til fiskeldisstöðva

fyrirspurn

Nýsköpun í atvinnulífi

lagafrumvarp

Nýjar hernaðarratsjárstöðvar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Nýsköpun í atvinnulífi

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Sjóðir atvinnuveganna

lagafrumvarp

Landflutningasjóður

lagafrumvarp

Stjórn efnahagsmála

lagafrumvarp

Flótti háskólamenntaðra manna úr þjónustu ríkisins

fyrirspurn

Sjóðir atvinnuveganna

lagafrumvarp

Hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna

þingsályktunartillaga

Stefna Íslendinga í afvopnunarmálum

þingsályktunartillaga

Stjórn efnahagsmála

lagafrumvarp

Atvinnumál í Hafnarfirði

fyrirspurn

Afgreiðsla þingmála í efri deild

umræður utan dagskrár

Ríkisendurskoðun

lagafrumvarp

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Framkvæmd þingsályktana

fyrirspurn til skrifl. svars

Almennar stjórnmálaumræður

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum o.fl.

lagafrumvarp

Nýsköpun í atvinnulífi

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Framkvæmdasjóður Íslands

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Skýrsla forsrh. um Framkvæmdastofnun ríkisins

skýrsla ráðherra

Um þingsköp

um fundarstjórn

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Getraunir Öryrkjabandalags Íslands

lagafrumvarp

Þinglausnir

þingfrestun