Steingrímur Hermannsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra

Notkun almannafjár til tækifærisgjafa

fyrirspurn

Stjórnarskrárnefnd

fyrirspurn

Búseta í heimabyggð

fyrirspurn

Skemmdarverk á eignum Hvals hf.

umræður utan dagskrár

Skýrsla um viðskipti Útvegsbankans og Hafskips hf.

um fundarstjórn

Alþingiskosningar og þinghald

fyrirspurn

Herflugvöllur á Norðurlandi

fyrirspurn

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1987

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Þingfrestun

Framhaldsfundir eftir þingfrestun

framhaldsfundir Alþingis

Stöðvun verkfalls á fiskiskipum og á farskipum

lagafrumvarp

Þróunarsjóður fyrir Færeyjar, Grænland og Ísland

lagafrumvarp

Yfirlýsingar í tengslum við kjarasamninga

fyrirspurn

Brottvikning fræðslustjóra í Norðurlandsumd. e.

umræður utan dagskrár

Leigunám gistiherbergja

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Leigunám fasteigna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Stjórnsýslulög

lagafrumvarp

Framlagning stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Umboðsmaður Alþingis

lagafrumvarp

Þróunarsjóður fyrir Færeyjar, Grænland og Ísland

lagafrumvarp

Ávana- og fíkniefni

fyrirspurn

Hjálparstöð fyrir börn og unglinga

fyrirspurn

Tilraunasprenging með kjarnavopnum

umræður utan dagskrár

Vaxtalög

lagafrumvarp

Leigunám gistiherbergja

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Leigunám fasteigna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Vaxtalög

lagafrumvarp

Deilur menntamálaráðuneytisins og fræðsluyfirvalda í Norðurlandsumdæmi eystra

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstofn og álagningarreglur)
lagafrumvarp

Fíkniefnamál

beiðni um skýrslu