Steingrímur Hermannsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Framtíð starfsemi Bandaríkjahers á Íslandi

umræður utan dagskrár

Umhverfisgjald

þingsályktunartillaga

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skýrsla umboðsmanns Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Afskipti ráðherra af málefnum Ríkisútvarpsins, sjónvarps

umræður utan dagskrár

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Rannsóknarráð Íslands

lagafrumvarp

Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla mála í iðnaðarnefnd, svar landbrh. við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Þingmennskuafsal Steingríms Hermannssonar

tilkynning frá þingmanni

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 16 144,93
Andsvar 9 15,15
Um fundarstjórn 1 1,22
Samtals 26 161,3
2,7 klst.