Steingrímur Hermannsson: ræður


Ræður

Fiskeldi í sjó

lagafrumvarp

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

lagafrumvarp

Nýting orkulinda til raforkuframleiðslu

þingsályktunartillaga

Skipulag vöruflutninga

fyrirspurn

Eignarráð á landinu

þingsályktunartillaga

Sigölduvirkjun

fyrirspurn

Orkuflutningur frá Sigöldu til Norðurlands

fyrirspurn

Laxárvirkjun III

fyrirspurn

Laxarækt í Laxá

fyrirspurn

Orkulög

lagafrumvarp

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

lagafrumvarp

Vélstjóranám

lagafrumvarp

Sjónvarp

fyrirspurn

Þörungavinnsla á Reykhólum

lagafrumvarp

Framkvæmd leyfisveitinga og annarra veiðitakmarkana í sjávarútvegi

fyrirspurn

Fósturskóli Íslands

lagafrumvarp

Þörungavinnsla á Reykhólum

lagafrumvarp

Fjárlög 1973

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Veggjald af hraðbrautum

þingsályktunartillaga

Vinnslustöðvar á sviði sjávarútvegs

lagafrumvarp

Fyrirgreiðsla vegna hitaveituframkvæmda

fyrirspurn

Hafnargerð í Dyrhólaey

fyrirspurn

Bygging leiguhúsnæðis

fyrirspurn

Milliþinganefnd í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Námulög

lagafrumvarp

Framleiðslulán til íslensks iðnaðar

fyrirspurn

Orkulög

lagafrumvarp

Skipulag byggðamála

þingsályktunartillaga

Iðnrekstrarsjóður

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Orkuver Vestfjarða

lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1973

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

stefnuræða forsætisráðherra