Steingrímur Hermannsson: ræður


Ræður

Rannsókn á brúarstæðum yfir Dýrafjörð og Önundarfjörð

fyrirspurn

Varanleg gatnagerð í þéttbýli

þingsályktunartillaga

Útbreiðsla sjónvarps

þingsályktunartillaga

Sjónvarp á sveitabæi

þingsályktunartillaga

Rafvæðing sveitanna

fyrirspurn

Bygging læknisbústaðar á Hólmavík

fyrirspurn

Hafnaáætlun

fyrirspurn

Ráðstafanir til að fyrirbyggja raforkuskort á Vestfjörðum

fyrirspurn

Hitaveituframkvæmdir í Hafnarfirði, Kópavogi og Garðahreppi

fyrirspurn

Breytingar á skattalögum

fyrirspurn

Ráðstafanir til að fyrirbyggja raforkuskort á Vestfjörðum

fyrirspurn

Hitaveituframkvæmdir í Hafnarfirði, Kópavogi og Garðahreppi

fyrirspurn

Breytingar á skattalögum

fyrirspurn

Olíuleit í hafsbotni umhverfis Ísland

fyrirspurn

Samgönguáætlun fyrir Norðurland

þingsályktunartillaga

Fjármagn og fjármagnsöflun til niðursuðuverksmiðja

fyrirspurn

Undirbúningur að næstu stórvirkjun

þingsályktunartillaga

Rannsókn á reki gúmbjörgunarbáta

þingsályktunartillaga

Þörungavinnsla við Breiðafjörð

lagafrumvarp

Veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi

lagafrumvarp

Grænfóðurverksmiðjur

fyrirspurn

Vextir og þóknun lánastofnana

fyrirspurn

Innflutningur á olíu og olíuverð

fyrirspurn

Línusvæði fyrir Vestfjörðum

fyrirspurn

Veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi

lagafrumvarp

Jarðgufuvirkjun við Kröflu eða Námafjall

lagafrumvarp

Jöfnun símgjalda

þingsályktunartillaga

Framkvæmd Inn-Djúpsáætlunar

þingsályktunartillaga

Rækjuveiðar og rækjuvinnsla á Húnaflóasvæðinu

fyrirspurn

Rafvæðing dreifbýlisins

þingsályktunartillaga

Nýting jarðhita

þingsályktunartillaga

Vinnslustöðvar á sviði sjávarútvegs

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum

tilkynningar forseta

Jarðgufuvirkjun við Kröflu eða Námafjall

lagafrumvarp

Landsvirkjun

lagafrumvarp

Lántökuheimildir erlendis

lagafrumvarp

Nýting innlendra orkugjafa

þingsályktunartillaga

Gatnagerðargjöld

lagafrumvarp

Skipulag vísindarannsókna

þingsályktunartillaga

Virkjun Suður-Fossár á Rauðasandi

þingsályktunartillaga

Vísindaleg verndun fiskimiða landgrunnsins

lagafrumvarp

Undirbúningsfélag fiskkassaverksmiðju

lagafrumvarp

Viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi

lagafrumvarp

Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Happdrættislán ríkissjóðs til að fullgera Djúpveg

lagafrumvarp

Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun og Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Grunnskóli

lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun og Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Skólakerfi

lagafrumvarp

Grunnskóli

lagafrumvarp