Steingrímur Hermannsson: ræður


Ræður

Vinnslustöðvar á sviði sjávarútvegs

lagafrumvarp

Rafvæðing dreifbýlisins

þingsályktunartillaga

Samkomulag Íslands og Bandaríkjanna um varnarmál

skýrsla

Málmblendiverksmiðjan á Grundartanga í Hvalfirði

fyrirspurn

Útbreiðsla sjónvarps

þingsályktunartillaga

Lagning byggðalínu milli Norður- og Suðurlands

fyrirspurn

Kennsla í sjúkra- og iðjuþjálfun

fyrirspurn

Vegarstæði yfir Þorskafjörð

fyrirspurn

Auðæfi á eða í íslenskum hafsbotni

fyrirspurn

Eftirlit með raforkuvirkjun

fyrirspurn

Rafvæðing dreifbýlisins

fyrirspurn

Eftirlit með veiðarfærabúnaði erlendra skipa

fyrirspurn

Atvinnulýðræði

fyrirspurn

Vegalög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Fjárlög 1975

lagafrumvarp

Verðjöfnun á olíu og bensíni

lagafrumvarp

Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar

lagafrumvarp

Hitaveita Suðurnesja

lagafrumvarp

Löndun á loðnu til bræðslu

lagafrumvarp

Virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegi

lagafrumvarp

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegi

lagafrumvarp

Fjárlög 1975

lagafrumvarp

Kvikmyndasjóður

lagafrumvarp

Auðæfi á eða í íslenskum hafsbotni

fyrirspurn

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Framleiðslueftirlit sjávarafurða

lagafrumvarp

Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Sparnaður í notkun eldsneytis

þingsályktunartillaga

Áburðarverksmiðja ríkisins

þingsályktunartillaga

Samræmd vinnsla sjávarafla

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Fjarskipti

lagafrumvarp

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Verðjöfnun á olíu og bensíni

lagafrumvarp

Byggingarefnaverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Þörungavinnsla við Breiðafjörð

lagafrumvarp

Ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

lagafrumvarp

Viðlagatrygging Íslands

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Sjóvinnuskóli Íslands

lagafrumvarp

Rannsóknir á snjóflóðum og skriðuföllum

þingsályktunartillaga

Framfærslukostnaður

þingsályktunartillaga

Iðnaðarmálagjald

lagafrumvarp

Ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar

lagafrumvarp

Lán fyrir Flugleiðir hf.

lagafrumvarp

Vegáætlun 1974-1977

þingsályktunartillaga

Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Rafvæðing dreifbýlisins

þingsályktunartillaga

Skipting landsins í þróunarsvæði

þingsályktunartillaga

Dýpkunarskip

þingsályktunartillaga

Endurskoðun laga um iðju og iðnað

þingsályktunartillaga