Steingrímur Hermannsson: ræður


Ræður

Samstarf við erlenda aðila um virkjanir og stóriðju á Austurlandi

fyrirspurn

Samkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togara

þingsályktunartillaga

Bessastaðaárvirkjun

fyrirspurn

Lax- og silungaveiði

lagafrumvarp

Milliþinganefnd í byggðamálum

fyrirspurn

Útvarpslög

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald raforku

lagafrumvarp

Fjárlög 1976

lagafrumvarp

Verkefni sveitarfélaga

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Verkefni sveitarfélaga

lagafrumvarp

Fjárlög 1976

lagafrumvarp

Dýralæknar

lagafrumvarp

Innanlandsflugvöllur á Reykjavíkursvæðinu

þingsályktunartillaga

Jöfnun símgjalda

fyrirspurn

Atvinnumál aldraðra

fyrirspurn

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Stofnfjársjóður fiskiskipa

lagafrumvarp

Sjónvarp á sveitabæi

þingsályktunartillaga

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Fiskileit og tilraunaveiðar

þingsályktunartillaga

Flokkun og mat ullar

lagafrumvarp

Vátryggingariðgjöld fiskiskipa

lagafrumvarp

Saltverksmiðja á Reykjanesi

lagafrumvarp

Fullorðinsfræðsla

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Rannsóknir og hagnýting á sjávargróðri

þingsályktunartillaga

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Graskögglaverksmiðjur

þingsályktunartillaga

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Upptaka ólöglegs sjávarafla

lagafrumvarp

Veiðar utan fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Framfærslukostnaður

fyrirspurn

Styrkveiting Norðurlandaráðs til íþrótta

fyrirspurn

Framfærslukostnaður

fyrirspurn

Styrkveiting Norðurlandaráðs til íþrótta

fyrirspurn

Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Saltverksmiðja á Reykjanesi

lagafrumvarp

Ferðamál

lagafrumvarp

Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Skotvopn

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Rannsóknir og hagnýting á sjávargróðri

þingsályktunartillaga

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Olíusjóður fiskiskipa

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Bráðabirgðavegáætlun 1976

þingsályktunartillaga