Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Skýrsla ríkisstjórnarinnar um kjaradeilurnar

skýrsla ráðherra

Þingnefnd vegna rekstrarvanda í sjávarútvegi

þingsályktunartillaga

Nám á háskólastigi á Akureyri

fyrirspurn

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Útboð Vegagerðar ríkisins

fyrirspurn

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Álver við Eyjafjörð

fyrirspurn

Yfirtaka Landsvirkunar á Kröfluvirkjun

fyrirspurn

Afgreiðsla mála úr þingnefnd

um fundarstjórn

Bætt merking akvega

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1985

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Uppboð á fiskiskipum

fyrirspurn

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Atvinnuréttindi vélfræðinga

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Framlagning frumvarps um umhverfismál

fyrirspurn

Fullvinnsla kjötafurða

fyrirspurn

Mat heimilisstarfa til starfsreynslu

þingsályktunartillaga

Skipaútgerð ríkisins

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í húsnæðismálum

lagafrumvarp

Ilmenitmagn í Húnavatnssýslum

þingsályktunartillaga

Langtímaáætlun um jarðgangagerð

þingsályktunartillaga

Tæknideild Húsnæðisstofnunar ríkisins

þingsályktunartillaga

Lán frá Húsnæðisstofnun ríkisins

fyrirspurn

Vanskil vegna húsnæðislána

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Nýjar hernaðarratsjárstöðvar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Réttarstaða fólks í óvígðri sambúð

fyrirspurn

Skortur á hjúkrunarfræðingum

fyrirspurn

Vegáætlun 1985--1988

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Sparnaður í fjármálakerfinu

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Húsnæðissamvinnufélög og búseturéttaríbúðir

fyrirspurn

Herskip og kjarorkuvopn

fyrirspurn

Framkvæmdir á vegum bandaríska herliðsins á Íslandi

fyrirspurn

Búnaður bandaríska herliðsins í stöðvum Landsímans

fyrirspurn

Nýjar hernaðarratsjárstöðvar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Landmælingar Íslands

lagafrumvarp

Hvalveiðar

fyrirspurn

Nýsköpun í atvinnulífi

lagafrumvarp

Skýrsla um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Atvinnumál á Norðurlandi eystra

þingsályktunartillaga

Greiðslujöfnun fasteignaveðlána

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Framhald samningaviðræðna við Alusuisse

fyrirspurn

Námaleyfi Kísiliðjunnar

fyrirspurn

Áfengislög

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum o.fl.

lagafrumvarp

Getraunir Öryrkjabandalags Íslands

lagafrumvarp

Stjórn efnahagsmála

lagafrumvarp

Þróunaraðstoð Íslands

þingsályktunartillaga

Frjálsir vöruflutningar á sjó

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Greiðslujöfnun fasteignaveðlána

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Ferðamál

lagafrumvarp

Húsnæðissparnaðarreikningar

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Nýsköpun í atvinnulífi

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum o.fl.

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Umferðarlög

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Stálvölsunarverksmiðja

lagafrumvarp