Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Kynþáttaaðskilnaðarstefna í Suður Afríku

fyrirspurn

Kjaradómur í deilu Flugfreyjufélags Íslands og Flugleiða hf.

lagafrumvarp

Húsnæðissparnaðarreikningar

lagafrumvarp

Jafnrétti og frelsi í Suður Afríku

þingsályktunartillaga

Kjötinnflutningur varnarliðsins

fyrirspurn

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Okurmál

umræður utan dagskrár

Orka fallvatna

lagafrumvarp

Okurmál

umræður utan dagskrár

Stöðvun okurlánastarfsemi

lagafrumvarp

Vistunarvandi öryrkja

þingsályktunartillaga

Langtímaáætlun um jarðgangagerð

þingsályktunartillaga

Bann gegn geimvopnum

þingsályktunartillaga

Viðskipti Hafskips og Útvegsbankans

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Rannsóknarnefnd til að kanna viðskipti Hafskips hf.

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1986

lagafrumvarp

Sala Kröfluvirkjunar

lagafrumvarp

Rannsóknarnefnd til að kanna viðskipti Hafskips hf.

þingsályktunartillaga

Um þingsköp

um fundarstjórn

Rannsókn á innflutningsversluninni

þingsályktunartillaga

Sala Kröfluvirkjunar

lagafrumvarp

Varnir gegn kynsjúkdómum

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1986

lagafrumvarp

Nefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.

lagafrumvarp

Fjárlög 1986

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Skipun formanns stjórnar Ferðamálaráðs

fyrirspurn

Leiga á flugvél Landhelgisgæslunnar

umræður utan dagskrár

Búmark í mjólkurframleiðslu

umræður utan dagskrár

Siglingamálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Rannsókna- og tilaraunastöð fiskeldis

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Framkvæmd verðlagseftirlits

umræður utan dagskrár

Húsnæðismál

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Endurskoðun laga um fasteignarsölu

fyrirspurn

Framleiðsla bæti- og matarefna úr mjólk

fyrirspurn

Vinnudeila Mjólkurfræðingafélags Íslands

lagafrumvarp

Framkvæmd framfærslulaga

umræður utan dagskrár

Sendifulltrúi Íslands á Grænlandi

fyrirspurn

Vandi vegna misgengis launa og lánskjara

fyrirspurn

Hernaðarframkvæmdir

(um hernaðarframkvæmdir)
fyrirspurn

Innri öryggismál

fyrirspurn

Selveiðar við Ísland

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Lausaskuldir bænda

lagafrumvarp

Selveiðar við Ísland

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Selveiðar við Ísland

lagafrumvarp

Siglingalög

lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Varnir gegn mengun sjávar

lagafrumvarp

Þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Langtímaáætlun um jarðgangagerð

þingsályktunartillaga

Námslán og námsstyrkir

þingsályktunartillaga

Skýrsla menntamálaráðherra um Lánasjóð íslenskra námsmanna

skýrsla ráðherra

Úthlutun raðsmíðaskipa

umræður utan dagskrár

Rannsókna- og tilaraunastöð fiskeldis

þingsályktunartillaga

Afskipti bankaeftirlitsins af málefnum Útvegsbankans

beiðni um skýrslu

Sala jarðarinnar Streitis

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

lagafrumvarp

Sala jarðarinnar Streitis

lagafrumvarp