Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Nýting heimavistarhúsnæðis í þágu aldraðra

þingsályktunartillaga

Bann við geimvopnum

þingsályktunartillaga

Auglýsingalöggjöf

þingsályktunartillaga

Rannsóknastofnun landbúnaðarins

(flutningur til Hvanneyrar)
þingsályktunartillaga

Verðlag, samkeppnishömlur og órettmætir viðskiptahættir

(verðbreytingar)
lagafrumvarp

Viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.

skýrsla

Hrun rækjustofnsins í Húnaflóa

umræður utan dagskrár

Ákvörðun um fullvirðisrétt

umræður utan dagskrár

Greiðslur afurðastöðva til bænda

umræður utan dagskrár

Varaflugvöllur á Akureyri

þingsályktunartillaga

Hernaðarframkvæmdir

fyrirspurn

Herflugvöllur á Norðurlandi

fyrirspurn

Lokun deilda á sjúkrahúsum

fyrirspurn

Afstaða til stöðvunar kjarnorkuvígbúnaðar

um fundarstjórn

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Ríkismat sjávarafurða

(mat á ferskum fiski)
lagafrumvarp

Breytingar á lánskjaravísitölu í september 1983

fyrirspurn

Bætt merking akvega

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðabæ)
lagafrumvarp

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Brottvikning fræðslustjóra í Norðurlandsumd. e.

umræður utan dagskrár

Efling atvinnu og byggðar í sveitum

þingsályktunartillaga

Alnæmissjúklingar

fyrirspurn

Síldarsamningar Norðmanna og Sovétmanna

umræður utan dagskrár

Deilur menntamálaráðuneytisins og fræðsluyfirvalda í Norðurlandsumdæmi eystra

lagafrumvarp

Fyrirspurn um stuðnings- og sérkennslu

um fundarstjórn

Deilur menntamálaráðuneytisins og fræðsluyfirvalda í Norðurlandsumdæmi eystra

lagafrumvarp

Dýralæknisembætti

fyrirspurn

Flugmálaáætlun

lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

þingsályktunartillaga

Áætlanir á sviði samgögnumála

þingsályktunartillaga

Lán vegna greiðsluerfiðleika

skýrsla

Mannréttindamál

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsnæðissamvinnufélög)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun

lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Almennar stjórnmálaumræður

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1987-1990

þingsályktunartillaga

Auglýsingalöggjöf

þingsályktunartillaga

Verkfall framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Eftirlit með skipum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(útflutningsbætur o.fl.)
lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirvofandi uppsagnir á ríkisspítölunum

umræður utan dagskrár