Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Ráðstafanir í ferðamálum

þingsályktunartillaga

Viðskipti við Suður-Afríku

fyrirspurn

Framlagning stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Sala fiskiskipa frá Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Útflutningsleyfi

lagafrumvarp

Fjöldauppsagnir á Orkustofnun

fyrirspurn

Kópavogshælið

fyrirspurn

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnum

lagafrumvarp

Þingstörf og fjarvera ráðherra og þingmanna

um fundarstjórn

Birting heimildar um öryggismál Íslands

umræður utan dagskrár

Æfingaflugvöllur á Selfossi

þingsályktunartillaga

Björgunarþyrla

þingsályktunartillaga

Lífríki Tjarnarinnar í Reykjavík

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Jarðgangaáætlun

þingsályktunartillaga

Viðskiptabankar

(bankastjórar)
lagafrumvarp

Áfengislög

(áfengt öl)
lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Námslán

fyrirspurn

Veiting útflutningsleyfa á frystum sjávarafurðum til Bandaríkjanna

fyrirspurn

Verndun ósonlagsins

þingsályktunartillaga

Viðskiptabann á Suður-Afríku

þingsályktunartillaga

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(skattkort, sjómannaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Mývatnsrannsóknir

fyrirspurn

Staða mála í þinginu

um fundarstjórn

Samræming áætlana á sviði samgöngumála og mannvirkjagerðar

þingsályktunartillaga

Skoðanakannanir

þingsályktunartillaga

Útflutningsleyfi

lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

lagafrumvarp

Fjarvistir þingmanna og afgreiðsla mála

um fundarstjórn

Útflutningsráð Íslands

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Brunavarnir og brunamál

(brunavarnagjald)
lagafrumvarp

Vinnubrögð við undirbúning fjárlaga

um fundarstjórn

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðakaupstað)
lagafrumvarp

Frumvarp um Húsnæðisstofnun ríkisins

um fundarstjórn

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Fréttaflutningur Ríkisútvarpsins um utanríkismál

beiðni um skýrslu

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(skattkort, sjómannaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning fyrirtækja)
lagafrumvarp

Launaskattur

(gjaldskylda)
lagafrumvarp

Vinnutilhögun í neðri deild

um fundarstjórn

Greinargerð utanrrh. um byggingu flugstöðvar

skýrsla ráðherra

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning fyrirtækja)
lagafrumvarp

Launaskattur

(gjaldskylda)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Tollalög

(tollskrá)
lagafrumvarp

Launaskattur

(gjaldskylda)
lagafrumvarp

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Vinnuálag á Alþingi

um fundarstjórn

Jólakveðjur í sameinuðu Alþingi

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollskrá)
lagafrumvarp

Nýársóskir í sameinuðu Alþingi

kveðjur

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Fréttir í Sjónvarpinu

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Frumvarp til lánsfjárlaga

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Frumvarp um verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga

um fundarstjórn

Veiting atvinnurekstrarleyfa til erlendra ferðaskrifstofa

fyrirspurn

Langtímaáætlun í samgöngumálum

þingsályktunartillaga

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Úrbætur í raforkumálum Norður-Þingeyjarsýslu

þingsályktunartillaga

Staðan í efnahags- og kjaramálum

umræður utan dagskrár

Mótmæli gegn stækkun kjarnorkuendurvinnslustöðvar

þingsályktunartillaga

Rannsókn á byggingu flugstöðvar

þingsályktunartillaga

Verðstýring á sölu eggja og kjúklinga

umræður utan dagskrár

Brottfall ýmissa laga á sviði viðskiptamála

lagafrumvarp

Löggjöf um auglýsingar

fyrirspurn

Húsnæðismál á landsbyggðinni

fyrirspurn

Íslenskur gjaldmiðill

þingsályktunartillaga

Kostnaður við byggingu Flugstöðvar Leifs Eiríksson

beiðni um skýrslu

Reglur LÍN um barnsmeðlög

umræður utan dagskrár

Aðgerðir í sjávarútvegi

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kostnaður við byggingu Flugstöðvar Leifs Eiríksson

beiðni um skýrslu

Raforkuverð

fyrirspurn

Fiskvinnsluskólar

fyrirspurn

Hernaðarframkvæmdir

fyrirspurn

Utanríkismál

skýrsla

Húsnæðisstofnun ríkisins

(kaupleiguíbúðir)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Aðgerðir í sjávarútvegi

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

lagafrumvarp

Lágmarkslaun

lagafrumvarp

Kolbeinsey

fyrirspurn

Hálendisvegir

þingsályktunartillaga

Samvinna Íslands, Færeyja og Grænlands á sviði markaðsmála

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Jöfnun á orkuverði

þingsályktunartillaga

Launajöfnun og ný launastefna

þingsályktunartillaga

Skógrækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Hreppstjórar

(skipun, aðsetur sýslumanns o.fl.)
lagafrumvarp

Flugvellir á Akureyri og Egilsstöðum

fyrirspurn

Úttekt vegna nýrrar álbræðslu

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1988--1991

þingsályktunartillaga

Mat á sláturafurðum

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Lausn kjaradeilnanna

umræður utan dagskrár

Háskólinn á Akureyri

lagafrumvarp

Frumvarp um viðskiptabanka

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(kaupleiguíbúðir)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar

vantraust

Húsnæðisstofnun ríkisins

(kaupleiguíbúðir)
lagafrumvarp

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu

lagafrumvarp

Samræming áætlana á sviði samgöngumála og mannvirkjagerðar

þingsályktunartillaga

Vinnubrögð og fundahald

um fundarstjórn

Samræming áætlana á sviði samgöngumála og mannvirkjagerðar

þingsályktunartillaga

Bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(erlent hlutafé, útlánareglur, fasteignir o.fl.)
lagafrumvarp

Kostnaður vegna auglýsinga

fyrirspurn

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Umferðarlög

(skoðun og skráning ökutækja)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Bifreiðagjald

lagafrumvarp

Ríkisendurskoðun

(skoðunarheimildir)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1988--1991

þingsályktunartillaga

Efnahagsráðstafanir

umræður utan dagskrár

Bifreiðagjald

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(erlent hlutafé, útlánareglur, fasteignir o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgðir

(áhættugjald og ábyrgðargjald)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Ferðamál

(sala Ferðaskrifstofu ríkisins)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Skoðanakannanir

þingsályktunartillaga

Þinglausnir

þingfrestun