Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra

Framleiðsla og sala á búvörum

(greiðslur fyrir sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

(stofnfjárreikningur)
lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

fyrirspurn

Greiðslur fyrir sauðfjárafurðir

fyrirspurn

Ferðaskrifstofa ríkisins

fyrirspurn

Sláturhúsið á Óspakseyri við Bitrufjörð

fyrirspurn

Fyrirspurn um innflutning á hundum

um fundarstjórn

Ummæli viðskiptaráðherra um gróðurvernd

umræður utan dagskrár

Rekstrarskilyrði garðyrkju og ylræktar

þingsályktunartillaga

Hækkun póstburðargjalda

fyrirspurn

Vestmannaeyjaferja

fyrirspurn

Stofnlánadeild landbúnaðarins

(fiskeldislán)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Skipti Íslendinga við varnarliðið

fyrirspurn

Sala á landbúnaðarafurðum

fyrirspurn

Stofnlánadeild landbúnaðarins

(fiskeldislán)
lagafrumvarp

Viðvörunarskilti á Reykjanesbraut vegna hálku

fyrirspurn

Loðdýrarækt

fyrirspurn

Samgöngur á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Vegaframkvæmdir á Vesturlandi

þingsályktunartillaga

Alþjóðaflugvöllur á Egilsstöðum

þingsályktunartillaga

Ástand í raforkumálum

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Varaflugvöllur

umræður utan dagskrár

Flugfargjöld

fyrirspurn

Varaflugvöllur

fyrirspurn

Neyðarsími

fyrirspurn

Textasímaþjónusta við Landssímann

fyrirspurn

Tryggingasjóður fiskeldislána

fyrirspurn

Dýralæknar

(búseta héraðsdýralækna, dómnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Búfjárræktarlög

(lausaganga búfjár)
lagafrumvarp

Geislun grænmetis

fyrirspurn

Varaflugvellir fyrir millilandaflug

fyrirspurn

Efling fiskeldis

(framkvæmd þingsályktunartillagna)
fyrirspurn

Heræfingar varnarliðsins

umræður utan dagskrár

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga

Innflutningur búfjár

(fósturvísar í kýr)
lagafrumvarp

Heimild til að leyfa Köfunarstöðinni hf. innflutning á skipum

lagafrumvarp

Skógrækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framlagning stjórnarfrumvarpa fyrir eindaga

um fundarstjórn

Hagþjónusta landbúnaðarins

lagafrumvarp

Vegur milli Þorlákshafnar og Grindavíkur

fyrirspurn

Verð á matvælum

fyrirspurn

Beitarþolsmat og beitarþolsrannsóknir

fyrirspurn

Vegaframkvæmdir á Hafnarfjarðarvegi

fyrirspurn

Sundurliðun símareikninga

fyrirspurn

Jöfnun símagjalda

fyrirspurn

Flutningsgjald á vörum innan lands

fyrirspurn

Kafbátsslys við Bjarnarey

tilkynning frá ríkisstjórninni

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vörsluskylda búfjár á Reykjanesskaga

lagafrumvarp

Loftferðir

(vinnuumhverfi áhafna)
lagafrumvarp

Jarðræktarlög

(framlög ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

(stjórn bókhald og fleira)
lagafrumvarp

Búfjárrækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(landverðir)
lagafrumvarp

Brottfall laga á sviði menntamála

lagafrumvarp

Dýralæknar

(búseta héraðsdýralækna, dómnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Heimild til að leyfa Köfunarstöðinni hf. innflutning á skipum

lagafrumvarp

Innflutningur búfjár

(fósturvísar í kýr)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Hornafjarðarós

fyrirspurn

Lögreglurannsókn hjá búfjáreigendum

fyrirspurn

Skyldleiki íslenskra laxastofna

fyrirspurn

Fiskeldisfyrirtæki

fyrirspurn

Búfjárræktarlög

(lausaganga búfjár)
lagafrumvarp

Mengun hafanna í kringum Ísland

umræður utan dagskrár

Búfjárrækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðræktarlög

(framlög ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Könnun á hagkvæmni Hvalfjarðarganga

fyrirspurn

Skip milli lands og Vestmannaeyja

fyrirspurn

Blóma- og grænmetisframleiðendur

fyrirspurn

Kjaradeila BHMR og ríkisins

umræður utan dagskrár

Jarðræktarlög

(framlög ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Loftferðir

(vinnuumhverfi áhafna)
lagafrumvarp

Hagþjónusta landbúnaðarins

lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Öryggismálanefnd sjómanna

fyrirspurn

Ritvinnslusamningur

fyrirspurn

Útbreiðsla Stöðvar 2

fyrirspurn

Ástand og horfur í landbúnaði

umræður utan dagskrár

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga