Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Greiðslur afurðaverðs til sauðfjárbænda

umræður utan dagskrár

Greiðslur samkvæmt jarðræktar- og búfjárræktarlögu

fyrirspurn

Samgöngur yfir Hvalfjörð

fyrirspurn

Varaflugvöllur fyrir alþjóðaflug

fyrirspurn

Erfiðleikar í loðdýrarækt

fyrirspurn

Þátttaka varnarliðsins í gerð þjóðvega

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1990

lagafrumvarp

Niðurgreiðslur úr Framleiðnisjóði landbúnaðarins

fyrirspurn

Olíuleki frá birgðastöð á Bolafjalli

umræður utan dagskrár

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Skuldbreytingar vegna loðdýraræktar

(ábyrgð á lánum)
lagafrumvarp

Tryggingasjóður fiskeldis

fyrirspurn

Netaveiði göngusilungs í sjó

fyrirspurn

Niðurskurður á riðufé

fyrirspurn

Virðisaukaskattur

(skatthlutfall o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1989

lagafrumvarp

Afskipti bandaríska sendiherrans af íslenskum innanríkismálum

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1990--1993

þingsályktunartillaga

Skilyrði fyrir farsíma í Austurlandskjördæmi

fyrirspurn

Útgerð Andra BA

umræður utan dagskrár

Húsameistari ríkisins

(störf fyrir einkaaðila o.fl.)
fyrirspurn

Afstaða ríkisstjórarinnar til fréttatilkynningar um málefni Panama

fyrirspurn

Mengunvarnir á Gunnólfsvíkurfjalli

fyrirspurn

Niðurskurður vegna riðuveiki

fyrirspurn

Yfirlýsing forsætisráðherra um brot á 41. gr. Vínarsáttmálans

fyrirspurn

Hlerun farsíma

fyrirspurn

Skuldbreytingar vegna loðdýraræktar

(setning reglugerðar)
fyrirspurn

Flugfélagið Flying Tigers

fyrirspurn

Málefni Slippstöðvarinnar á Akureyri

umræður utan dagskrár

Öryggi í óbyggðaferðum

þingsályktunartillaga

Uppskurður og hagræðing í ríkiskerfinu

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Forkönnun á hagkvæmni varaflugvallar

fyrirspurn

Olíuhöfn

fyrirspurn

Norræna sjóréttarstofnunin

fyrirspurn

Norræna þjóðfræðistofnunin

fyrirspurn

Vandi loðdýræktarinnar

umræður utan dagskrár

Varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum

(eftirlitsgjald)
lagafrumvarp

Samningaviðræður við Evrópubandalagið

þingsályktunartillaga

Bifreiðagjald

(upphæð gjalds)
lagafrumvarp

Skipulagðar hópferðir erlendra aðila um hálendi Íslands

fyrirspurn

Innflutningur dýra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Njósnakerfi á vegum öryggisþjónustu Bandaríkjanna

umræður utan dagskrár

Sjómannalög

(hlýðnisskylda skipverja)
lagafrumvarp

Snjómokstur á Siglufjarðarleið

fyrirspurn

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga

Jarðgöng á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Áburðarverksmiðjan í Gufunesi

umræður utan dagskrár

Búnaðarmálasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ferðamálastefna

þingsályktunartillaga

Vegtenging um utanverðan Hvalfjörð

lagafrumvarp

Héraðsskógar

lagafrumvarp

Flokkun og mat á gærum og ull

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilraunastöðin á Reykhólum

fyrirspurn

Úthlutunarreglur Lánasjóðs íslenskra námsmanna

fyrirspurn

Viðhald á íslenskum flugvélum

fyrirspurn

Varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum

(eftirlitsgjald)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (eldhúsdagsumræður)

Búnaðarmálasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1990--1993

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga

Jarðgöng á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Flokkun og mat á gærum og ull

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegtenging um utanverðan Hvalfjörð

lagafrumvarp

Þátttaka varnarliðsins í gerð þjóðvega

þingsályktunartillaga