Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Bygging og rekstur álvers

umræður utan dagskrár

Framkvæmd flugmálaáætlunar

umræður utan dagskrár

Bygging og rekstur álvers

umræður utan dagskrár

Flugmálaáætlun

fyrirspurn

Sumarvegur um Sprengisand

fyrirspurn

Póstflug frá Ísafirði til Hólmavíkur og Reykhóla

fyrirspurn

Skógræktarátak

fyrirspurn

Vegar- og brúargerð yfir Gilsfjörð

þingsályktunartillaga

Læknisþjónusta á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Vegakerfið milli Ísafjarðar og Patreksfjarðar

þingsályktunartillaga

Varaflugvöllur vegna alþjóðaflugs

fyrirspurn

GATT-viðræður

fyrirspurn

Innflutningur matvæla með ferðafólki

fyrirspurn

Landgræðsla á Vestfjörðum

fyrirspurn

Ferðamálastefna

þingsályktunartillaga

Grænar símalínur

þingsályktunartillaga

Búfjárhald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Arður af húseign Skógræktar ríkisins í Hafnarfirði

fyrirspurn

Snjómokstur

fyrirspurn

Landbrot við Jökulsá á Breiðamerkursandi

fyrirspurn

Héraðsskógar

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1991

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréf)
lagafrumvarp

Ferðaþjónusta

lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Fjárlög 1991

lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Slysavarnaskóli sjómanna

lagafrumvarp

Ástandið í fjarskiptamálum

umræður utan dagskrár

Héraðsskógar

lagafrumvarp

Búfjárhald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Farþegaflutningar með ferjum

fyrirspurn

Héraðsskógar

lagafrumvarp

Búfjárhald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Öryggi fjarskiptaþjónustu í Húnavatnssýslum

fyrirspurn

Langtímaáætlun í vegagerð

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1991-1994

þingsályktunartillaga

Forfalla- og afleysingaþjónusta í sveitum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ferðaþjónusta

lagafrumvarp

Rannsóknir á sjóslysum

fyrirspurn

Siglingar íslenskra kaupskipa undir erlendum fánum

fyrirspurn

Ferðaþjónusta

lagafrumvarp

Mannanöfn

lagafrumvarp

Efndir við loðdýrabændur

umræður utan dagskrár

Ferðaþjónusta

lagafrumvarp

Vaxtamál

beiðni um skýrslu

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Vegáætlun 1991-1994

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1991

lagafrumvarp

Kosning í stjórnir og ráð

um fundarstjórn