Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Kosning í fastanefndir skv. 15. gr. þingskapa

kosningar

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Staða viðræðna um evrópskt efnahagssvæði

skýrsla ráðherra

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Ríkisfjármál 1991

skýrsla

Búvörusamningur

umræður utan dagskrár