Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Sjávarútvegsmál

umræður utan dagskrár

Kosning tveggja aðalmanna í útvarpsráð í stað Ingu Jónu Þórðardóttur viðskiptafræðings og Magnúsar Erlendssonar fulltrúa og eins varamanns í stað Friðriks Friðrikssonar framkvæmdastjóra, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar

Heimsmeistarakeppnin í handbolta

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Samráðsfundir forseta og formanna þingflokka

um fundarstjórn

Málefni flugfélaga á landsbyggðinni

fyrirspurn

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ávöxtun innstæðna)
lagafrumvarp

Verðlagsráð sjávarútvegsins

(frjálst fiskverð)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Fjáraukalög 1991

lagafrumvarp

Kaup á björgunarþyrlu

umræður utan dagskrár

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræður

tilkynningar forseta

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Breytt viðhorf í samningum um Evrópska efnahagssvæðið

umræður utan dagskrár

Afnot Ríkisútvarpsins af ljósleiðara

fyrirspurn

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um starfshætti á Alþingi

um fundarstjórn

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um starfshætti á Alþingi

um fundarstjórn

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um starfshætti á Alþingi

umræður utan dagskrár

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála

(sala erlends gjaldeyris)
lagafrumvarp

Íslenski menningarfulltrúinn og íslensk menningardagskrá í Lundúnum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

lagafrumvarp

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(inngreiðslur 1992)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Fráveitumál sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Samningur um hefðbundinn herafla í Evrópu

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Jöfnunargjald

(gildistími)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(heildarlög)
lagafrumvarp

Um dagskrá og vinnubrögð í nefndum

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Jöfnunargjald

(gildistími)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Framhald umræðna um frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

um fundarstjórn

Staða íslensks landbúnaðar með tilliti til þróunar viðræðna um nýjan GATT-samning o.fl.

umræður utan dagskrár

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Samþykkt ríkisstjórnarinnar um GATT

umræður utan dagskrár

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Afstaða ríkisstjórnarinnar til samninga um sölu á saltsíld til Rússlands

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Sala Skipaútgerðar ríkisins og þjónusta við landsbyggðina

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Skýrsla samgönguráðherra um málefni Skipaútgerðar ríkisins

skýrsla ráðherra

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um stöðu EES-samninganna

umræður utan dagskrár

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Slippstöðin á Akureyri

fyrirspurn

Endurnýjun skipakosts Landhelgisgæslunnar

fyrirspurn

Útflutningur á raforku um sæstreng

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(breytingar vegna búvörusamnings)
lagafrumvarp

Lokun fæðingardeilda

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ferð forsætisráðherra til Ísraels

umræður utan dagskrár

Síldarverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að greiða fyrir kjarasamningum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Heimsókn forsætisráðherra til Ísraels

umræður utan dagskrár

Háskólinn á Akureyri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun 1992--1995

þingsályktunartillaga

Hringvegurinn

þingsályktunartillaga

Efling Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðis sem miðstöðvar fræðslu á sviði sjávarútvegs

þingsályktunartillaga

Ný störf á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara

lagafrumvarp

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

(skattskyld mörk eigna)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

fyrirspurn

Endurskoðun laga um stjórn fiskveiða

fyrirspurn

Forsjárdeilur

fyrirspurn

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara

lagafrumvarp

Kolbeinsey

þingsályktunartillaga

Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála

(sala erlends gjaldeyris)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(erlendir bankar, eigið fé og samstæðureikningar)
lagafrumvarp

Sparisjóðir

(eigið fé og samstæðureikningar)
lagafrumvarp

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Norður-Atlantshafsþingið 1991

skýrsla

Staða kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kaup á fiski sem veiddur er við Kanada

umræður utan dagskrár

Vistfræðileg þróun landbúnaðar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnum

lagafrumvarp

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála

(sala erlends gjaldeyris)
lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Fjöldi leiguliða og fullvirðisréttur

fyrirspurn

Sala á veiðiheimildum

fyrirspurn

Norræna ráðherranefndin 1991--1992

skýrsla

Ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1991

þingsályktunartillaga

Dýrasjúkdómar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegsmálum

þingsályktunartillaga

Umræða um ráðstafanir í sjávarútvegsmálum

um fundarstjórn

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Fulltrúar Alþingis á umhverfisráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Río de Janeiro

um fundarstjórn

Yfirskattanefnd

lagafrumvarp

Rannsókn á jarðvegi við varnarsvæðin á Suðurnesjum

þingsályktunartillaga

Framkvæmd búvörusamnings

fyrirspurn

Myndbirtingar af börnum í dagblöðum

fyrirspurn

Stofnun sjávarútvegsskóla

fyrirspurn

Endurskoðun laga um grunnskóla og framhaldsskóla

fyrirspurn

Mengun frá bandaríska hernum

fyrirspurn

Skipulag ferðamála

(skipunartími Ferðamálaráðs)
lagafrumvarp

Veitinga- og gististaðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Efling íþróttaiðkunar kvenna

þingsályktunartillaga

EES-samningur og íslensk stjórnskipun

þingsályktunartillaga

Samningur um Evrópskt efnahagssvæði og þingleg meðferð hans

umræður utan dagskrár

Frumvörp um Sementsverksmiðju ríkisins og Síldarverksmiðjur ríkisins

um fundarstjórn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1992--1995

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1991

þingsályktunartillaga

Rekstrarvandi sjávarútvegsfyrirtækja

beiðni um skýrslu

Framhald umræðna um skýrslu Byggðastofnunar, ummæli forsætisráðherra um þingstörf o.fl.

um fundarstjórn

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(yfirskattanefnd)
lagafrumvarp

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Háskólinn á Akureyri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

(Verðlags- og samkeppnisstofnun, markaðsráðandi fyrirtæki o.fl.)
lagafrumvarp

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afkoma landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun inngreiðslna)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Áhrif samnings um Evrópska efnahagssvæðið á innflutning búvara

umræður utan dagskrár

Málefni fatlaðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samkomudagur reglulegs Alþingis 1992 o.fl.

lagafrumvarp

Greiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Kolbeinsey

þingsályktunartillaga

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun inngreiðslna)
lagafrumvarp

Kolbeinsey

þingsályktunartillaga

Fiskistofa

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(ávöxtun á fé, bótaréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun

(greiðslur til Vélstjórafélags Íslands)
lagafrumvarp

Greiðslukortastarfsemi

lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun

(endurskoðun á starfsemi)
lagafrumvarp

Ábyrgðasjóður launa vegna gjaldþrota

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 146 2631,62
Flutningsræða 12 294,82
Andsvar 72 168,12
Um fundarstjórn 27 82,05
Grein fyrir atkvæði 21 39,7
Málsh. um fundarstjórn 4 18,95
Um atkvæðagreiðslu 6 16
Ber af sér sakir 3 6,02
Samtals 291 3257,28
54,3 klst.