Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Atvinnumál

umræður utan dagskrár

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áhrif af stefnu ríkisstjórnarinnar á Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

(aðstoð við byggðarlög, sveiflujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Umræða um lagaákvæði er varða samgöngumál

um fundarstjórn

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Réttarfar, atvinnuréttindi o.fl.

lagafrumvarp

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Kristnesspítali

umræður utan dagskrár

Hækkun farmgjalda skipafélaganna

umræður utan dagskrár

Veiðar og sala á síld

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjáraukalög 1992

lagafrumvarp

Atvinnuleysi á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Endurmat á norrænni samvinnu

skýrsla

Lánsfjárlög 1993 o.fl.

lagafrumvarp

Kaup á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1992

þingsályktunartillaga

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

þingsályktunartillaga

Friðun Landnáms Ingólfs fyrir lausagöngu búfjár

þingsályktunartillaga

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Tékkneska og slóvakíska sambandslýðveldisi

þingsályktunartillaga

Gilsfjarðarbrú

umræður utan dagskrár

Tilkynning frá ríkisstjórninni

Sjávarútvegssamningur Íslands og EB

umræður utan dagskrár

Vaxtalög

(hámark dráttarvaxta)
lagafrumvarp

Kjaradeila sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1992

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1992

(húsbréf)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Efling Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðis sem miðstöðvar fræðslu á sviði sjávarútvegs

fyrirspurn

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Umræða um Evrópskt efnahagssvæði

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frumvarp um skattamál

um fundarstjórn

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Kjaradómur og kjaranefnd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Brottvísun 400 Palestínumanna frá Ísrael

umræður utan dagskrár

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1993 o.fl.

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1993 o.fl.

lagafrumvarp

Atvinnuþróun í Mývatnssveit

þingsályktunartillaga

Eftirlit Landhelgisgæslunnar innan 200 sjómílna efnahagslögsögunnar

þingsályktunartillaga

Fjárframlag til atvinnumála á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Kolbeinsey

fyrirspurn

Strandferðir

fyrirspurn

Atvinnuþróun í Mývatnssveit

þingsályktunartillaga

Fullgilding á sjávarútvegssamningum milli Íslands og EB

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vegáætlun 1993--1996

þingsályktunartillaga

Bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku

lagafrumvarp

Umferðarlög

(reynsluskírteini)
lagafrumvarp

Hækkun vaxta í félagslega íbúðalánakerfinu

umræður utan dagskrár

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Kaup á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Stjórnsýslulög

lagafrumvarp

Þvottahús Ríkisspítalanna

lagafrumvarp

Vestnorræna þingmannaráðið 1992

skýrsla

Framkvæmd útboða

lagafrumvarp

Eiginfjárstaða innlánsstofnana

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurskoðun laga um ferðamál

fyrirspurn

Starfsskilyrði ferðaþjónustunnar

fyrirspurn

Samkeppnisráð

fyrirspurn

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Vörugjald af ökutækjum

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir

lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Rannsóknarnefnd til að rannsaka ráðningu framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

þingsályktunartillaga

Jöfnunargjald á innfluttar landbúnaðarafurðir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rannsóknarnefnd til að rannsaka ráðningu framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

þingsályktunartillaga

Ráðning framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

um fundarstjórn

Útboð á rekstri Fríhafnarinnar í Keflavík

umræður utan dagskrár

Vegalög

(ferjur og flóabátar)
lagafrumvarp

Bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku

lagafrumvarp

Ferðaþjónusta

lagafrumvarp

Ferðamálastefna

þingsályktunartillaga

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Aukaaðild að Vestur-Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Öryggis- og varnarmál Íslands

skýrsla ráðherra

Sjávarútvegsstefna

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(almenn endurskoðun)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála í nefndum

um fundarstjórn

Fyrirhugaður niðurskurður í herstöðinni í Keflavík

umræður utan dagskrár

Skipan opinberra framkvæmda og opinber innkaup

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(fráviksmörk greiðslumarks)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um framleiðslu og sölu á búvörum

um fundarstjórn

Staða iðnaðarins

umræður utan dagskrár

Vandi sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Veiðiheimildir í lögsögu annarra ríkja

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingsályktunartillögu um greiðsluaðlögun fyrir fólk í verulegum greiðsluerfiðleikum

um fundarstjórn

Vegalög

(ferjur og flóabátar)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur á búvörum)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Röð mála á dagskrá

um fundarstjórn

Afgreiðsla dagskrármála

um fundarstjórn

Framleiðsla og sala á búvörum

(fráviksmörk greiðslumarks)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 112 2261,62
Andsvar 104 223,18
Flutningsræða 16 154,67
Grein fyrir atkvæði 29 57,88
Um fundarstjórn 17 37,83
Um atkvæðagreiðslu 6 12,35
Málsh. um fundarstjórn 6 10,4
Ber af sér sakir 1 2,92
Samtals 291 2760,85
46 klst.