Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Málefni Seðlabankans

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Skýrsla dómsmálaráðherra um málefni Happdrættis Háskóla Íslands og almannavarna

skýrsla ráðherra

Lánsfjárlög 1994

lagafrumvarp

Framtíð starfsemi Bandaríkjahers á Íslandi

umræður utan dagskrár

Ratsjárstöðvar

fyrirspurn

Móttaka flóttamanna

fyrirspurn

Fordæmisgildi dóms um innflutning á skinku

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Kostir þess að gera landið að einu kjördæmi

þingsályktunartillaga

Fjöleignarhús

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsaleigulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vandi skipasmíðaiðnaðarins

umræður utan dagskrár

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Búfjárhald

(varsla stórgripa)
lagafrumvarp

Nýting síldarstofna

þingsályktunartillaga

Vegasamband allt árið milli Austurlands og Norðurlands

þingsályktunartillaga

Alþjóðleg skráning skipa

þingsályktunartillaga

Útfærsla landhelginnar

þingsályktunartillaga

Efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla umboðsmanns Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Sala ríkisins á verðbréfum og spariskírteinum

fyrirspurn

Framlagning skattafrumvarpa ríkisstjórnarinnar

athugasemdir um störf þingsins

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Viðhorf ríkisstjórnarinnar til veiða Íslendinga í Smugunni og við Svalbarða

umræður utan dagskrár

Meðferð og eftirlit sjávarafurða

(aðgreining afurða og gjald til Fiskistofu)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(hæfniskröfur samkeppnisráðsmanna)
lagafrumvarp

Vaxtamál og viðskipti með húsbréf

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(síldveiðar umfram aflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, brottfall gagnkvæmnisskilyrðis)
lagafrumvarp

Lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir

lagafrumvarp

Landbúnaðarþáttur GATT-samkomulagsins

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

lagafrumvarp

Ráðstöfun aflaheimilda Hagræðingarsjóðs

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstöfun aflaheimilda Hagræðingarsjóðs

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Vinna í nefndum við frágang fjárlaga o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Staðan í atvinnumálum á Akureyri og viðbrögð ríkisstjórnarinnar við henni

umræður utan dagskrár

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur landbúnaðarvara og verðmiðlunargjöld)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1994

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Samkeppnisstaða innlendrar garðyrkju

umræður utan dagskrár

Forræði á innflutningi búvara

umræður utan dagskrár

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

um fundarstjórn

Starfshættir nefnda, vinnubrögð í landbúnaðarnefnd

um fundarstjórn

Innflutningur á landbúnaðarvörum

athugasemdir um störf þingsins

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við atburðunum í Sarajevó

umræður utan dagskrár

Afréttamálefni, fjallskil o.fl.

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Kaup á björgunarþyrlu

fyrirspurn

Réttur vörubílstjóra til atvinnuleysisbóta

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Endurskoðun grunnskólalaga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Viðskiptahindranir Frakka gagnvart íslenskum fiskafurðum

umræður utan dagskrár

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Skráning notaðra skipa

fyrirspurn

Norðurstofnun á Akureyri

þingsályktunartillaga

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Arðgreiðslur SR-mjöls hf.

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Héraðsskógar

(skógrækt á eyðijörðum)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Húsaleigulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Samningur um Svalbarða

þingsályktunartillaga

Fákeppni og samkeppnishindranir

fyrirspurn

Úttekt á hringamyndun

fyrirspurn

Samskipti við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn

fyrirspurn

Kaup á slökkvibílum fyrir Flugmálastjórn

fyrirspurn

Birting laga og stjórnvaldaerinda

(reglur stjórnvalda og stofnana)
lagafrumvarp

Skipulag ferðamála

(skipun ferðamálaráðs, rekstrarleyfi ferðaskrifstofu o.fl.)
lagafrumvarp

Samfélagsþjónusta

lagafrumvarp

Mál á dagskrá

um fundarstjórn

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Meðferð og eftirlit sjávarafurða

(aðgreining afurða og gjald til Fiskistofu)
lagafrumvarp

Breyting á reglugerð um Atvinnuleysistryggingasjóð

athugasemdir um störf þingsins

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(veiting atvinnuréttinda)
lagafrumvarp

Samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Endurskoðun laga um síldarútvegsnefnd

þingsályktunartillaga

Tryggingagjald

(veitingarekstur og útleiga bifreiða)
lagafrumvarp

Sala ríkisins á SR-mjöli

beiðni um skýrslu

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands

þingsályktunartillaga

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla um skuldastöðu heimilanna

um fundarstjórn

Flugmálaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna

lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

beiðni um skýrslu

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(atvinnuleysisbætur starfsmanna sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Skerðing á eingreiðslum til lífeyrisþega

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 129 1710,5
Flutningsræða 21 415,13
Andsvar 135 261,42
Um fundarstjórn 29 62,93
Grein fyrir atkvæði 28 32,8
Málsh. um fundarstjórn 1 0,97
Samtals 343 2483,75
41,4 klst.